Hvem skal have noget med?

hvem skal have noget med

Hvem skal have noget med på lossepladsen?

Bag den lange, grønne hæk, kigger femten huse af røde mursten frem.
En af beboerne hedder Svend Erik (70). Han er gået med til at fortælle
lidt om, hvordan hjælpsomheden altid har blomstret i kvarteret.

Han synes, at alle beboerne skal fremhæves i denne historie.
Når den meget lange hæk skal klippes, så går nogle af mændene
i gang med hækkeklipperne. Bagefter river deres hustruer affaldet
sammen, og så kører de grenene på lossepladsen. De beboere, som
ikke selv kan klippe hæk ved deres grund, får også hjælp.

Når carportene skal have en gang maling, så går de nogle stykker
sammen om arbejdet. Dem der ikke kan male, holder stigen eller
bager kringle. Om aftenen hygger de sig med en grillpølse eller to,
hvis vejret er til det.

Svend Erik nævner, at han også lige går rundt og spørger de andre,
om de skal have noget med på lossepladsen. Det kan han ligeså godt,
når nu han har mere plads i traileren efter arbejdet i haven og alligevel
skal ud at køre.