Hjælp til fundraising – eksempler på aktuelle puljer og fonde

Har jeres forening eller gruppe brug for vejledning til at søge økonomiske midler for at komme videre med nye ideer og initiativer?

Vi tilbyder vejledning til at udarbejde legat-og fondsansøgninger. Det kan f.eks. være økonomisk støtte til sociale aktiviteter, tilbud som retter sig mod ensomhed, anerkendelse eller opkvalificering af foreningens frivillige eller noget helt fjerde.

I Frivilligcenter Ikast-Brande er vi klar til at vejlede jer i ansøgningsprocessen.

Kontakt for nærmere information: Vibeke Grønskov, centerleder i Frivilligcenter Ikast-Brande Mob.: 21 32 94 09 Mail: [email protected]

Aktuelle fonde

Nedenunder er angivet nogle aktuelle fonde, hvor ansøgningsfristen er inden for rækkevidde.

Tøv ikke med at kontakte os for at få hjælp og støtte til en ansøgning.


Fonde med ansøgningsfrist


Ikast Sparekasses legat

Støtter velgørende og almennyttige formål i tilknytning til Ikast og omegn

Ansøgningsfrist: meddeles senere


LB- foreningen

LB Freningen har fokys på, hvordan fællesskaber skaber livskvalitet og værdi – lokalt hos medlemmerne og i samfundet som helhed. Vi udvikler og undersøtter fællesskaber, der gør en forskel, som kan mærkes – nationalt, på tværs af landsdele og i det nære og lokale.
Søg op til 200.000 kr.

Ansøgningsfrist: d. 31. Marts


Velliv foreningen

Søg 60.000 kr. til jeres lokale trivsel.

Velliv Foreningen sætter lokale initiativer, der styrker trivsel og mental sundhed for voksne. Det kan være engagerede borgere, foreninger og virksomheder der vil igangsætte aktiviteter i dagligdagen, så flere mennesker får hjælp til at styrke deres mentale sundhed og modvirke udfordringer som ensomhed, følelsen af angst og depression, isolation, mobning og chikane

Ansøgningsfrist: d. 21. April


Fonde med løbende ansøgningsfrist


Den A.P. Møllerske Støttefond

Særligt fokus på velgørende og almennyttige formål, samt støtte til det sociale område og til ansatte med tilknytning til A.P. Møller Gruppen.

Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål, samt yde støtte til det sociale område og ansatte med tilknytning til A.P. Møller Gruppen.

Ansøgningsfrist: Løbende

Den A.P. Møllerske Støttefond / GrantOne (apmollerfonde.dk)


Lions Club Ikast

Organisationer, foreninger, grupper eller enkeltpersoner, som gennem deres løbende arbejde eller enkeltprojekter udfører et stykke humanitært, folkeligt, kulturelt eller socialt arbejde til fordel for en større gruppe mennesker.  

Ansøgningsfrist: Løbende

Lions Ikast – Ansøg om støtte


Legofonden

Det sociale område er det største uddelingsområde i Ole Kirk’s Fond. Vi støtter sociale projekter i Danmark med fokus på børn i sårbare og udsatte livsforhold. Det er børn og unge op til 18 år, der vokser op i familier eller under omstændigheder, der udfordrer deres livskvalitet og udfoldelsesmuligheder. Det kan fx være mobning, ensomhed, generel mistrivsel, psykiske vanskeligheder eller vold. Projekterne skal bidrage til at styrke børns trivsel, livsglæde, chancer og handlemuligheder.

Vi arbejder primært med fem temaer 

Vi har i Ole Kirk’s Fond udvalgt fem temaer inden for det sociale uddelingsområde. Temaerne afspejler samfundsudfordringer, hvor vi vil bidrage til at styrke børn og deres familier.

1. Børn i familier med psykisk sygdom

2. Børn i familier med misbrug

3. Småbørn i sårbare familier

4. Børn i mistrivsel 

5. Børn i familier med vold

Ansøgningsfrist: Løbende

Ansøgning til Ole Kirk’s Fond (onlinelegat.dk)


Nordea-fonden

Nordea-fonden har en klar ambition om at støtte det foreningsliv, som knytter os sammen – med lokale aktiviteter og stærke fællesskaber, der hvor vi bor, i hele landet. Derfor støtter vi projekter der fremmer liv i det lokale.

Under fokusområdet ‘Liv i det lokale’ uddeles årligt 50 mio. kr. til mere end 1.500 lokale projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. 

Foreninger og andre almennyttige organisationer kan søge op til 200.000 kr. i støtte. Det typiske uddelingsbeløb er på 10.000-40.000 kr., da vi vægter at støtte mange, mindre projekter i hele landet.

  • Støtte projekter og aktiviteter, som styrker fællesskabet i lokalområdet
  • Understøtte initiativer, som involverer mange og kommer mange til gode
  • Bidrage til lokale aktiviteter – over hele landet
  • Understøtte foreningslivet, frivilligheden og de lokale ildsjæle

Ansøgningsfrist: Løbende

Nordea-fonden (nordeafonden.dk)


Poul Due Jensen Fonden

Vi tror, det er vigtigt for alle mennesker at være en del af et fællesskab. Mennesker, der af den ene eller anden grund er faldet udenfor vores fællesskaber, ønsker vi at hjælpe tilbage i fællesskabet i arbejde  – eller andet socialt fællesskab

Hvad?Fonden ønsker at tilbyde mennesker på kanten af samfundet en mulighed for at vende tilbage og deltage aktivt i et eller flere fællesskaber. Vi vil finde nye veje til at løse sociale udfordringer og investere i nye økonomiske modeller og fokusere på forankring og formidling af gode resultater, så de kan skaleres.
Hvordan?Fonden samarbejder med flere partnere, virksomheder, NGO’er, kommuner og andre fonde, om at udvikle projekter og metoder, der kan gøre en forskel og inkludere flere på arbejdsmarkedet. Fonden ser gerne nytænkende projekter og nye partnerskaber, der gavner udsatte grupper, så de enten kan komme ind på eller fastholdes på arbejdsmarkedet. I disse år er der særligt fokus på
sociale effektinvesteringer, socialøkonomiske virksomheder og andre konstellationer, som giver nye muligheder for at adressere samfundet udfordringer.
Hvem?Poul Due Jensens Fond ønsker, at bevillingerne hjælper særligt udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet (eller et andet fællesskab).
Hvorfor?Der er en række problemstillinger i samfundet, som vi har kendt til i årtier, men endnu ikke fundet gangbare løsninger for. Vi vil bryde sådanne mønstre så udviklingen vendes og mennesker der på den ene eller anden måde er røget udenfor fællesskabet igen inviteres indenfor.

Ansøgningsfrist: Løbende


Rotary Ikast

Hjælpefonden yder støtte til løsning af humanitære, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet.

Ansøgningsfrist: Løbende

Ikast | Rotary