Bestyrelsen

Frivilligcenter Ikast-Brande har i dag 67 medlemsforeninger og ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer er aktivt involveret i centerets forskellige funktioner.

På bestyrelsesmøderne deltager desuden en udpeget repræsentant fra Sundheds- og Omsorgsudvalget Heinrich Rune.

I forbindelse med nedlæggelsen af Frivilligrådet, blev det på Frivilligcenterets generalforsamling i 2017 vedtaget at have et § 18 udvalg tilknyttet Frivilligcenteret. Udvalget består af to foreningsrepræsentanter, som er på valg hvert år til generalforsamlingen.

Du kan læse Frivilligcenterets vedtægter her(PDF)

Bestyrelsen 2021 / 2022:

Per

Formand
Per Villumsen
7441 Bording
22441914
pervil@mail.dk
Ældresagen, Ikast

Steffen D

Kasserer
Steffen Davidsen
7430 Ikast
2214 5484
SteffenDavidsen@rmus.me
Hjernesagen Ikast-Brande, Kasserer

Eddie Sørensen


Eddie Sørensen
7441 Bording
Tlf.: 28726936
eddie.sorensen@gmail.com
Scleroseforeningen


Hanne Pedersen
8765 Klovborg
29637113
habape8765@gmail.com
Klovborg Lokal- og Udviklingsråd

Bente Bjørnkjær

Næstformand
Bente Bjørnkjær
8765 Klovborg
2876 9909
bente.bjoernkjaer@gmail.com
Røde Kors, Nørre Snede, Ejstrupholm og Klovborg samt KFV


Lisbeth Bjørn Hansen
7330 brande
61284702
lbh@gse.dk
Personligt medlem

Inger-Lise Katballe


Inger-Lise Katballe
7330 Brande
5380 2359
ilkatballe@hotmail.com
Kræftens Bekæmpelse Ikast-Brande

Suppleanter

Hans Jørgen Jensen  1.suppleant
29490485
hertughans@gmail.com
ÆldreSagen, Nr. Snede

Annette Bjørnskov  2.suppleant
2818 5452
annetteneess@gmail.com
Bedre Psykiatri, Herning og Ikast-Brande

§ 18 – udvalg

Henning Busk
2984 8308
hbirisparken@hotmail.com
Kræftens Bekæmpelse Ikast-Brande

Margit Lysgaard
2980 2643
lysgaard.bentsen@gmail.com
Røde Kors Ikast