Bestyrelsen

Frivilligcenter Ikast-Brande har i dag 71 medlemsforeninger og ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer er aktivt involveret i centerets forskellige funktioner.

På bestyrelsesmøderne deltager desuden en udpeget repræsentant fra Sundhed- og Ældreudvalget Henrik Engedahl.

I forbindelse med nedlæggelsen af Frivilligrådet, blev det på Frivilligcenterets generalforsamling i 2017 vedtaget at have et § 18 udvalg tilknyttet Frivilligcenteret. Udvalget består af to foreningsrepræsentanter, som er på valg hvert år til generalforsamlingen.

Du kan læse Frivilligcenterets vedtægter her(PDF)

Bestyrelsen 2022 / 2023:

Per

Formand
Per Villumsen
7441 Bording
Mob. 22 44 19 14
pervil@mail.dk
Ældre Sagen, Ikast

Steffen D

Kasserer
Steffen Davidsen
7430 Ikast
Mob. 22 14 54 84
SteffenDavidsen@rmus.me
Hjernesagen Ikast-Brande

Næstformand
Inger-Lise Katballe
7330 Brande
Mob. 53 80 23 59
ilkatballe@hotmail.com
Kræftens Bekæmpelse Ikast-Brande

Emma Thorup Jacobsen
7430 Ikast
Mob. 26 17 85 99
emmathorupjacobsen@hotmail.com
SpilleBrikken

Bente Bjørnkjær

Bente Bjørnkjær
8765 Klovborg
2876 9909
bente.bjoernkjaer@gmail.com
Røde Kors, Nørre Snede, Ejstrupholm og Klovborg samt KFV

Hanne Pedersen  
Mob. 29 63 71 13
habape8765@gmail.com
Klovborg Lokal- og Udviklingsråd

Suppleanter

Hans Jørgen Jensen  
Mob. 29 49 04 85
hertughans@gmail.com
Ældre Sagen, Nr. Snede

§ 18 – udvalg

Henning Busk
2984 8308
hbirisparken@hotmail.com
Kræftens Bekæmpelse Ikast-Brande

Margit Lysgaard
2980 2643
lysgaard.bentsen@gmail.com
Røde Kors Ikast