Bestyrelsen

Frivilligcenter Ikast-Brande har i dag 71 medlemsforeninger og ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer er aktivt involveret i centerets forskellige funktioner.

På bestyrelsesmøderne deltager desuden en udpeget repræsentant fra Sundhed- og Ældreudvalget Henrik Engedahl.

I forbindelse med nedlæggelsen af Frivilligrådet, blev det på Frivilligcenterets generalforsamling i 2017 vedtaget at have et § 18 udvalg tilknyttet Frivilligcenteret. Udvalget består af to foreningsrepræsentanter, som er på valg hvert år til generalforsamlingen.

Du kan læse Frivilligcenterets vedtægter her (PDF)

Bestyrelsen 2023 / 2024:

Per

Formand
Per Villumsen
7441 Bording
Mob. 22 44 19 14
[email protected]
Ældre Sagen, Ikast

Steffen D

Kasserer
Steffen Davidsen
7430 Ikast
Mob. 22 14 54 84
[email protected]
Hjernesagen Ikast-Brande

Næstformand
Bjarne Nørgaard Jensen
7430 Ikast
Mob. 40 19 33 60
[email protected]
Personligt medlem

Emma Thorup Jacobsen
7430 Ikast
Mob. 26 17 85 99
[email protected]
SpilleBrikken

Thilde Moskjær Kofod
7442 Engesvang
Mob. 51 90 03 92
[email protected]
Personligt Medlem

Janie Rasmussen
8766 Nr. Snede  
Mob. 22 78 66 64
[email protected]
DH Ikast-Brande

Suppleanter

Første suppleant:
Hans Jørgen Jensen  
Mob. 29 49 04 85
[email protected]
Ældre Sagen, Nr. Snede

Anden suppleant:
Lotte Lassesen
Mob. 30 60 45 05
[email protected]
Snorlige

§ 18 – udvalg

Henning Busk
Mob. 29 84 83 08
[email protected]
Kræftens Bekæmpelse Ikast-Brande

Margit Lysgaard
Mob. 29 80 26 43
[email protected]
Røde Kors Ikast