Frivillig i integrationsarbejdet

Bliv ven med en flygtning – flygtningefamilie:

For en flygtninge/flygtningefamilie er den personlige kontakt med en frivillig en uvurderlig hjælp i at føle sig velkommen i Danmark – at lære sprog, kultur og adfærdsmønster at kende.

For den frivillige er der en god oplevelse i at kunne give en hjælpende hånd, menneskeligt berigende og med til gøre verden større.

Du kan være frivillig i Tal dansk cafeen, i ad hoc aktiviteter som cykeltræning, gåture, spis sammen gruppe, samt som kontaktperson – netværksfamilie.
Når du/I bliver kontakt- eller netværksfamilie forestår aktivitetslederen at lave et match ud fra samtaler med begge parter og en vurdering af interessesammenfald og mulighed for én relation mellem parterne.
Som frivillig i Røde Kors tilknyttes du et lokalt frivillignet, der afholder fællesarrangementer 3-4 gange årligt med emner, der har relation til den frivillige opgave.

Kontakt Røde Kors i Ikast, Brande eller Nr. Snede – eller se folder (PDF)

Som frivillig i Røde Kors indgås en frivilligaftale der betyder, at du er omfattet af en ansvarsforsikring, er tilknyttet intranettet Mit Røde Kors og har mulighed for kurser, temaarrangementer mv i Dansk Røde Kors. Ligeledes er du som frivillig tilknyttet et lokalt frivillignet.

De frivillige tilnyttet Røde Kors Ikast har oprettet en facebookside: Integrationsnetværket – Ikast Røde Kors for erfaringsudveksling, gode ideer og fælles aktiviteter. Alle med frivillighedsaftale kan optages ved henvendelse til Randi Thorup, [email protected].

Ikast-Brande Kommune og Røde Kors frivillige har i fællesskab udarbejdet en ramme for det gode samarbejde mellem aktive borgere og medarbejdere i kommunen om integration af flygtninge. Denne angiver de grundlæggende værdier og gensidige forventninger i det gode samarbejde. Se rammeaftale (PDF)

Vejledning om Bisidderrollen (PDF)

Baggrundspapir om eritreanske flygtninge (PDF)

Baggrundsviden om syriske flygtninge (PDF)

Frivillig for en flygtning – rekrutteringsfolder (pdf)

Frivillig for en flygtning – inspirationshæfte (pdf)