Folkemødet

Folkemødet var den 1. juni 2016

Her på siden vil vi give indblik i det arbejde, der lå bag mødet og det vi fik med derfra…

Baggrundspapir – Folkemødet, VENNER VISER VEJ I IKAST-BRANDE KOMMUNE

Vi må lægge vores kræfter sammen, hvis vi skal sikre den gode integration for de flygtninge, der skal bo i Ikast-Brande Kommune. Derfor inviterer Røde Kors i Ikast, Brande og Nr. Snede i samarbejde med Ikast-Brande Kommune til:Folkemøde d. 1. juni. Kl. 16.30 – i Østre skoles festsal

Lige nu er tusindvis af mennesker på flugt fra krig og konflikt, og vi står over for en humanitær katastrofe som i omfang og lidelse er svær at fatte. Et antal af disse flygtninge kommer til Danmark. For de, der får asyl og flytter til fx Ikast-Brande Kommune starter en ny rejse. De er blevet medborgere i et nyt land, hvor de kan føle sig i sikkerhed, men hvor de også har store udfordringer i form af et nyt sprog, et anderledes hverdagsliv og en ukendt kultur og samfundsstruktur.

Vi ved, at den personlige relation mellem flygtninge og danskere har en lige så stor betydning for en vellykket integration som sprogundervisning og beskæftigelse. Civilsamfundet – vi – har dermed en meget vigtig rolle og et stort ansvar for, at flygtninge, der er kommet til vores kommune, får en ordentlig modtagelse og en støtte, der bringer dem videre i livet.

I 2015 blev de første spæde skridt taget til at byde flygtninge velkomne, og siden har Røde Kors i Ikast, Brande og Nr. Snede etableret tilbud om netværksfamilier- og personer til alle ny ankomne flygtninge. Pt. har ca. 100 frivillige forpligtiget sig i en sådan relation eller er frivillig i de nyetablerede Tal dansk cafeer. Røde kors har på landsplan igangsat et projekt, Venner Viser Vej, der skal sikre, at alle flygtninge, der kommer til Danmark, får en ven. Ambitionen er, at alle via en personlig relation og støtte guides ind i sociale fælleskaber og får en praktisk hjælp i hverdagslivet. Den ambition vil vi i Røde Kors lokalt gerne kunne leve op til, men da Ikast-Brande Kommune alene i 2016 skal modtage godt 150 flygtninge, kan vi ikke gøre det alene. Vi inviterer derfor alle, der vil medvirke til den gode modtagelse og sikre den bedste integration til dialog og samarbejde om den fælles udfordring.

Røde Kors i Ikast, Brande og Nr. Snede.