Til foreninger

Frivilligcenter Ikast-Brande er en non-profit organisation, som har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Vi arbejder på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer forskellige målgrupper til gavn.

En del af Frivilligcentrets støtte til det frivillige arbejde er også, at tilbyde  hjælp til din forening. Hjælp i forhold til forskellige services og praktiske udfordringer. Bl.a.:

  • Konsulentbistand omkring foreningsdrift og udvikling.
  • Igangsætte, støtte og facilitere nye initiativer.
  • Formidle frivillige til foreninger og borgere til hjælpe tilbud
  • Synliggøre lokale foreninger med socialt sigte via forenings oversigt på Frivilligcentrets hjemmeside.
  • Arrangere forskellige synlighedsarrangementer for frivilligheden. Bl.a. FrivilligBørs og Frivillig Fredag.
  • Ude praktisk hjælp til at kopiere, opsætte en folder,  læse korrektur på en projektansøgning eller henvisning til kontaktpersoner i kommunen eller i en forening.
  • Udlåne Frivilligcentrets eget mødelokale til enkeltstående mødeaktiviteter i medlemsforeningerne.
  • Arrangere kurser, workshop og temadage.
  • Koordinere og samordne frivillige initiativer ved at danne og facilitere netværk, invitere til brede samarbejdsfora samt skabe mulighed for erfarings udveksling på tværs i den frivillige verden.

Du kan i menuen ovenfor læse mere om vores forskellige tilbud til foreninger og projekter indenfor det sociale område.

Kontakt os på mobil: 21329409 eller mail [email protected]