Vision og mål

Frivilligcentret er en paraplyforening for foreningslivet og frivillighed med socialt sigte i Ikast-Brande. Vi har en ansat daglig leder til at yde faglig rådgivning om bl.a. at søge midler og rekruttere frivillige. Desuden tilbyde vi sparring, facilitering af processer samt medvirker gerne ved opstart af nye projekter. I samarbejde med vores medlemsforeninger arbejder frivilligcenteret på at samle viden om og synliggøre mangfoldigheden i det frivillige arbejde i HELE Ikast-Brande kommune.

Siden 2017 har  bestyrelsen i Frivilligcenteret  udarbejdet  strategier og udviklingsplaner for centerets virke.

Den seneste udviklingsplan for 2023 – 24 kan rekvireres på [email protected] . Du kan også finde den (og de tidligere strategier) her:

Udviklingsplan-2023-2024

Strategi-2020-2022

Strategi-2017-2019

FriSe 

Frivilligcenter Ikast-Brande er medlem af FriSe, Landsorganisationen for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark og har dermed tilsluttet os FriSes kvalitetspapir for Frivilligcentre i Danmark.