Vision og mål

Frivilligcentret er en paraplyforening for det frivillige sociale arbejde i foreningslivet og i civilsamfundet. Vi har en ansat daglig leder til at yde faglig rådgivning til de frivillige om bl.a. søge midler, rekruttering samt medvirke ved opstart af nye projekter. I samarbejde med vores medlemsforeninger arbejder frivilligcenteret på at samle viden om og at synliggøre mangfoldigheden i det frivillige arbejde i HELE Ikast-Brande kommune. ”

I 2017 arbejdede bestyrelsen bag Frivilligcenteret med at få udarbejdet en strategi for centerets virke i 2018 – 2019

Det er der kommet et rigtig godt resultat ud af som vi alle er meget glade for. Strategien kan enten rekvireres på mail@frivilligcenterikast-brande.dk eller hentes i PDF her.

FriSe 

Frivilligcenter Ikast-Brande er medlem af FriSe, Landsorganisationen for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark og har dermed tilsluttet os FriSes kvalitetspapir for Frivilligcentre i Danmark.