Strategier og udviklingsplaner

Frivilligcentret er en paraplyforening for foreningslivet og frivillighed med socialt sigte i Ikast-Brande. Vi har en ansat daglig leder til at yde faglig rådgivning om bl.a. at søge midler og rekruttere frivillige. Desuden tilbyde vi sparring, facilitering af processer samt medvirker gerne ved opstart af nye projekter. I samarbejde med vores medlemsforeninger arbejder frivilligcenteret på at samle viden om og synliggøre mangfoldigheden i det frivillige arbejde i HELE Ikast-Brande kommune.

Siden 2017 har bestyrelsen i Frivilligcentret udarbejdet strategier og udviklingsplaner for centrets virke.

Du kan finde den seneste udviklingsplan (og de tidligere strategier) her:


FriSe 

Frivilligcenter Ikast-Brande er medlem af FriSe, Landsorganisationen for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark og har dermed tilsluttet os FriSes kvalitetspapir for Frivilligcentre i Danmark.