Personale og faste frivillige

Vibeke Grønskov

Daglig leder – på fuld tid.

Mobil: 21 32 94 09
E-mail: vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk

Jeg har siden d. 15. august 2018 været ansat som daglig leder.

Jeg har en fortid i Ikast-Brande Kommune, dels som leder af et dagcenter, dels som frivillighedskoordinator, og jeg har derfor haft god mulighed for at følge udviklingen af Frivilligcentret tæt.

Jeg har den dybeste respekt for det resultat den tidligere leder og de skiftende bestyrelser har opnået, og jeg er glad for at jeg nu har muligheden for at medvirke til at videreudvikle Frivilligcentrets projekter og aktiviteter i fremtiden.

I mit arbejde har jeg bl.a. meget fokus på at opnå et tæt samarbejde med flest mulige medlemmer, foreninger, frivillige, og alle andre interesserede, der kunne have lyst til at involvere sig i Frivilligcentrets hverdag og gøremål.

Et bredt ejerskab til Frivilligcentret er for mig en vigtig forudsætning for, at vi har et velfungerende center i Ikast-Brande. Og ejerskab er noget, vi er fælles om at udvikle!

Derfor arbejder jeg for en høj grad af involvering og ligeværdige samarbejdsrelationer, både med bestyrelsen og med alle interesserede aktører på den frivillige arena i Ikast-Brande.

Frivilligcentret har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og den del af foreningslivet, som har et socialt sigte.

Med afsæt i netop det formål, samt vores kerneydelser og lokale strategi, arbejder jeg for at Frivilligcenter Ikast-Brande skal være et samlingssted for fælles indsatser fra mange forskellige aktører. En salgs ”væksthus” for alle, der har et ønske om at udvikle den frivillige indsats og understøtte medborgerskab på en sådan måde, at indsatserne og aktiviteterne kommer mange forskellige målgrupper til gavn.

Jeg glæder mig hver dag til at tage fat på de mange muligheder – sammen med dig!


Kristina Overgaard

Projektleder Socialkompas i Ikast-Brande
Mail:
kontakt@frivilligcenterikast-brande.dk
Tlf.: 21 32 94 08

Fra d. 10.01.23 er jeg ansat ved Frivilligcenter Ikast-Brande, som projektleder af Socialkompas i Ikast- Brande. Socialkompas er en digital vejviser, som giver adgang til ét samlet overblik over aktiviteter og tilbud, med socialt sigte, fra forskellige aktører i både frivilligt og kommunalt regi. Portalen drives af Frivilligcenter Ikast-Brande i et tæt samarbejde med Ikast-Brande Kommune.

Jeg har en baggrund som projektkoordinator i den boligsocial helhedsplan i Ikast, hvor jeg har været tovholder på flere forløb, fungerende beboerrådgiver og været med til at udvikle og understøtte en fritidsjobindsats for unge.

I mit arbejde har jeg altid godt kunne lide opsøgende socialt arbejde hvor man kommer ud og får en snak med de enkelte. Dialogen baner vej før større samarbejde og meningsfulde indsatser.

De sidste mange år har jeg dyrket frivillighed i min fritid og har bl.a. været frivillig livredder og
bestyrelsesmedlem i Bording Friluftsbad og er pt. frivillig spejderleder hos De Grønne Pigespejdere i Bording. Mine fritidsinteresser går hånd i hånd med Frivilligcenterets formål, som er at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og den del af foreningslivet, som har et socialt sigte.

Jeg har en bachelor, som Folkeskolelærer fra Silkeborg lærerseminarium og en kandidat i pædagogisk antropologi fra Aarhus Universitet, med speciale i socialitet og naboskab.


Patrick Thomsen

Flexjobs-praktikant
Jeg har en økonomisk og administrativ uddannelse i bagagen, men gik desværre ned med
sundhedsproblemer efter endt uddannelse. Derefter var jeg så heldig at få bevilget flexjob, men da jeg var bedst i gang med at finde job, så kom Covid-19 og satte en stopper for det hele. Men nu hvor verden er kommet i gang igen, er jeg også kommet på stikkerne og klar på nye udfordringer.

Selvom jeg ikke har det store kendskab til frivilligt arbejde, ser jeg det som en interessant udfordring, med mange muligheder for at kunne gøre en forskel. Jeg er faktisk allerede blevet så inspireret, at jeg forsøger at blive besøgsven sammen med min hund.


Hanne Dalgaard

Jeg er i praktik i Frivilligcenteret som kommunikationsmedarbejder. Jeg er uddannet journalist og har både arbejdet på avis, i radio og som kommunikationsmedarbejder flere steder i det offentlige. Senest har jeg være kommunikationsmedarbejder i Socialpsykiatrisk Center Nord.

En del af min fritid bruger jeg som leder i FDF Ikast. Jeg har mange gode erfaringer med frivilligt arbejde. Ud over FDF har jeg også været en del af Muskelsvindfondens Kræw og tog med rundt på Grøn Koncert og andre arrangementer.
Jeg bor i Ikast, hvor jeg har en flok dejlige venner, og så tager jeg gerne til Århus for at være sammen med mit bonusbarnebarn, som jeg fik i fødselsdagsgave sidste år.


sarangan 3

Sarangan Thillayampalam

Webmaster

Er medarbejder i webbureauet Sarangan.dk som hoster Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside.