Personale og faste frivillige

Vibeke Grønskov

Daglig leder – på fuld tid.

Mobil: 21 32 94 09
E-mail: vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk

Jeg har siden d. 15. august 2018 været ansat som daglig leder.

Jeg har en fortid i Ikast-Brande Kommune, dels som leder af et dagcenter, dels som frivillighedskoordinator, og jeg har derfor haft god mulighed for at følge udviklingen af Frivilligcentret tæt.

Jeg har den dybeste respekt for det resultat den tidligere leder og de skiftende bestyrelser har opnået, og jeg er glad for at jeg nu har muligheden for at medvirke til at videreudvikle Frivilligcentrets projekter og aktiviteter i fremtiden.

I mit arbejde har jeg bl.a. meget fokus på at opnå et tæt samarbejde med flest mulige medlemmer, foreninger, frivillige, og alle andre interesserede, der kunne have lyst til at involvere sig i Frivilligcentrets hverdag og gøremål.

Et bredt ejerskab til Frivilligcentret er for mig en vigtig forudsætning for, at vi har et velfungerende center i Ikast-Brande. Og ejerskab er noget, vi er fælles om at udvikle!

Derfor arbejder jeg for en høj grad af involvering og ligeværdige samarbejdsrelationer, både med bestyrelsen og med alle interesserede aktører på den frivillige arena i Ikast-Brande.

Frivilligcentret har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og den del af foreningslivet, som har et socialt sigte.

Med afsæt i netop det formål, samt vores kerneydelser og lokale strategi, arbejder jeg for at Frivilligcenter Ikast-Brande skal være et samlingssted for fælles indsatser fra mange forskellige aktører. En salgs ”væksthus” for alle, der har et ønske om at udvikle den frivillige indsats og understøtte medborgerskab på en sådan måde, at indsatserne og aktiviteterne kommer mange forskellige målgrupper til gavn.

Jeg glæder mig hver dag til at tage fat på de mange muligheder – sammen med dig!


Lisbeth Bjørn Hansen

Frivillig – Tovholder Selvhjælp

Arbejder fuldtid som bibliotekar ved Ikast-Brande Bibliotek.

Som ny tovholder for selvhjælpsområdet ved Frivilligcenter Ikast-Brande glæder jeg mig til at lære jer alle at kende og til, at vi sammen skaber de bedste rammer for selvhjælpsarbejdet.


Mette Vang Mikkelsen
Deltidsansat på Unge med de Unge og Cafe Fællesskab

Telefon: 21329408
Mail: kontakt@frivilligcenterikast-brande.dk

Jeg har en sundhedsfaglig baggrund som professionsbachelor i ernæring og sundhed og en kandidat i folkesundhedsvidenskab og har tidligere arbejdet som akademisk medarbejder på Ålborg Universitet og undervist på Sygeplejerskeuddannelsen i København. De sidste år har jeg vendt fokus mod den frivillige sociale verden og brænder for at koble min baggrund med alle de gode frivillige kræfter, der findes i civilsamfundet. Jeg har i mange år arbejdet som projektkoordinator på Sjællandsgade Bad, der er en frivillig-drevet badeanstalt på Nørrebro i København. Jeg er oprindeligt fra Vestjylland og flyttede tilbage hertil under corona-nedlukningen, og bor nu i et lille hus på landet udenfor Vinderup.

Fra den 1. februar 2022 er jeg er ansat som projektkoordinator på SpilleBrikken og projekt Café Fællesskab.

SpilleBrikken er et rummeligt fællesskab for unge voksne mellem 18 og 30 år, der samles om forskellige aktiviteter – de selv kan sætte sit præg på. Café Fællesskab er et mødested for voksne uden tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor man kan deltage i meningsfulde aktiviteter. Har du spørgsmål eller har lyst til at være med, så tøv ikke med at kontakte mig.


sarangan 3

Sarangan Thillayampalam

Webmaster

Er medarbejder i webbureauet AbiWeb.dk som hoster Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside.