Personale

Vibeke Grønskov

Daglig leder – på fuld tid.

Mobil: 21 32 94 09
E-mail: vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk

Jeg har siden d. 15. august 2018 været ansat som ny daglig leder.

Jeg har en fortid i Ikast-Brande Kommune, dels som leder af et dagcenter, dels som frivillighedskoordinator, og jeg har derfor haft god mulighed for at følge udviklingen af Frivilligcentret tæt.

Jeg har den dybeste respekt for det resultat den tidligere leder og de skiftende bestyrelser har opnået frem til i dag, og jeg glæder mig meget til at medvirke til at videreudvikle Frivilligcentrets projekter og aktiviteter i fremtiden.

I mit arbejde vil jeg bl.a. have meget fokus på at opnå et tæt samarbejde med flest mulige medlemmer, foreninger, frivillige, og alle andre interesserede, der kunne have lyst til at involvere sig i Frivilligcentrets hverdag og gøremål.

Et bredt ejerskab til Frivilligcentret er for mig en vigtig forudsætning for, at vi har et velfungerende center i Ikast-Brande. Og ejerskab er noget vi er fælles om at udvikle!

Derfor ser jeg meget frem til en høj grad af involvering og ligeværdigt samarbejde, både med bestyrelsen og med alle interesserede aktører på den frivillige arena i Ikast-Brande.

Frivilligcentret har fortsat til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og den del af foreningslivet, som har et socialt sigte.

Jeg vil arbejde for et Frivilligcenter, som er et samlingssted for fælles indsatser fra mange forskellige aktører.

En salgs ”væksthus” for alle, der har et ønske om at udvikle den frivillige indsats og understøtte medborgerskab på en sådan måde, at indsatserne og aktiviteterne kommer mange forskellige målgrupper til gavn.

Jeg glæder mig til at tage fat på de mange muligheder – sammen med dig!

 


Bettina Balslev Sørensen

Projektmedarbejder 12 timer/uge.

Jeg er projektkoordinator og arbejder p.t. med projekterne UngeRum og Selvhjælp Ikast-Brande, som begge er støttet med PUF-midler fra Socialstyrelsen. Tidligere stod jeg for initiativet Kom Videre Mand i Ikast-Brande kommune, hvor vi Ju samarbejder med Selvhjælp Herning. Derudover hjælper jeg Vibeke med hvad der falder for, i det daglige arbejde på Frivilligcentret.

Jeg er uddannet ingeniør i logistik og produktionsstyring med diplom i sundhedsrettet produktinnovation, og har tidligere mest arbejdet med produktudvikling, projektstyring og innovationsledelse – primært i det private erhvervsliv og i sundhedssektoren.

I frivilligt regi holder jeg meget af at arbejde med mennesker med demens, og er bl.a. friviliig på Alzheimerforeningens Demenshøjskole, facilitator i ”Fortæl for Livet”-grupper og uddannet Selvhjælpsigangsætter.

Mobil: 42149408
E-mail: kontakt@frivilligcenterikast-brande.dk

Med venlig hilsen

Bettina Balslev Sørensen
Projektkoordinator
42149408


sarangan 3

Sarangan Thillayampalam

Webmaster

Er medarbejder i webbureauet S2Lab.dk ApS som hoster Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside.