Personale og faste frivillige

Vibeke Grønskov

Daglig leder – på fuld tid.

Mobil: 21 32 94 09
E-mail: vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk

Jeg har siden d. 15. august 2018 været ansat som daglig leder.

Jeg har en fortid i Ikast-Brande Kommune, dels som leder af et dagcenter, dels som frivillighedskoordinator, og jeg har derfor haft god mulighed for at følge udviklingen af Frivilligcentret tæt.

Jeg har den dybeste respekt for det resultat den tidligere leder og de skiftende bestyrelser har opnået, og jeg er glad for at jeg nu har muligheden for at medvirke til at videreudvikle Frivilligcentrets projekter og aktiviteter i fremtiden.

I mit arbejde har jeg bl.a. meget fokus på at opnå et tæt samarbejde med flest mulige medlemmer, foreninger, frivillige, og alle andre interesserede, der kunne have lyst til at involvere sig i Frivilligcentrets hverdag og gøremål.

Et bredt ejerskab til Frivilligcentret er for mig en vigtig forudsætning for, at vi har et velfungerende center i Ikast-Brande. Og ejerskab er noget, vi er fælles om at udvikle!

Derfor arbejder jeg for en høj grad af involvering og ligeværdige samarbejdsrelationer, både med bestyrelsen og med alle interesserede aktører på den frivillige arena i Ikast-Brande.

Frivilligcentret har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og den del af foreningslivet, som har et socialt sigte.

Med afsæt i netop det formål, samt vores kerneydelser og lokale strategi, arbejder jeg for at Frivilligcenter Ikast-Brande skal være et samlingssted for fælles indsatser fra mange forskellige aktører. En salgs ”væksthus” for alle, der har et ønske om at udvikle den frivillige indsats og understøtte medborgerskab på en sådan måde, at indsatserne og aktiviteterne kommer mange forskellige målgrupper til gavn.

Jeg glæder mig hver dag til at tage fat på de mange muligheder – sammen med dig!


Kristina Overgaard

Projektleder Socialkompas i Ikast-Brande
Mail:
kontakt@frivilligcenterikast-brande.dk
Tlf.: 21 32 94 08

Fra d. 10.01.23 er jeg ansat ved Frivilligcenter Ikast-Brande, som projektleder af Socialkompas i Ikast- Brande. Socialkompas er en digital vejviser, som giver adgang til ét samlet overblik over aktiviteter og tilbud, med socialt sigte, fra forskellige aktører i både frivilligt og kommunalt regi. Portalen drives af Frivilligcenter Ikast-Brande i et tæt samarbejde med Ikast-Brande Kommune.

Jeg har en baggrund som projektkoordinator i den boligsocial helhedsplan i Ikast, hvor jeg har været tovholder på flere forløb, fungerende beboerrådgiver og været med til at udvikle og understøtte en fritidsjobindsats for unge.

I mit arbejde har jeg altid godt kunne lide opsøgende socialt arbejde hvor man kommer ud og får en snak med de enkelte. Dialogen baner vej før større samarbejde og meningsfulde indsatser.

De sidste mange år har jeg dyrket frivillighed i min fritid og har bl.a. været frivillig livredder og
bestyrelsesmedlem i Bording Friluftsbad og er pt. frivillig spejderleder hos De Grønne Pigespejdere i Bording. Mine fritidsinteresser går hånd i hånd med Frivilligcenterets formål, som er at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og den del af foreningslivet, som har et socialt sigte.

Jeg har en bachelor, som Folkeskolelærer fra Silkeborg lærerseminarium og en kandidat i pædagogisk antropologi fra Aarhus Universitet, med speciale i socialitet og naboskab.


Hanne Dalgaard

Jeg er ansat i Frivilligcenteret 4 timer om ugen som kommunikationsmedarbejder. Jeg er uddannet journalist og har både arbejdet på avis, i radio og som kommunikationsmedarbejder flere steder i det offentlige. Senest har jeg være kommunikationsmedarbejder i Socialpsykiatrisk Center Nord.

En del af min fritid bruger jeg som leder i FDF Ikast. Jeg har mange gode erfaringer med frivilligt arbejde. Ud over FDF har jeg også været en del af Muskelsvindfondens Kræw og tog med rundt på Grøn Koncert og andre arrangementer.
Jeg bor i Ikast, hvor jeg har en flok dejlige venner, og så tager jeg gerne til Århus for at være sammen med mit bonusbarnebarn, som jeg fik i fødselsdagsgave sidste år.


Bjarne Laugesen

Tovholder på projekt MandeHoldet i Ikast-Brande
og ressourceperson i forhold til Frivilligcentrets tilbud
om hjælp og støtte til sociale foreninger i forbindelse med fundraising. (Ansøgninger om økonomisk støtte fra legater og fonde.)

Mail: bjarnelaugesen123@gmail.com
Tlf.: 21 27 29 07

Jeg blev stolt en del af Frivilligcenter Ikast-Brande den 1. august 2023.
Frivillighed har altid haft en særlig plads i mit hjerte. Gennem årene har jeg bidraget som frivillig i forskellige sammenhænge, herunder Depressionsforeningen, hvor jeg som socialrådgiver var frivillig på deres socialrådgiver- og depressionslinje. Min frivillige indsats spænder også over foredragsforening og gymnastikforening med videre.

Jeg har en baggrund som socialrådgiver, jurist og coach, og jeg har næsten hele mit arbejdsliv
fordybet mig i det sociale område. De seneste 10 år har jeg arbejdet på Livsstilshøjskolen Gudum, hvor jeg blandt andet har været projektleder i forskellige projekter og fundraiser i forhold til nye tiltag og projekter i Livsstilshøjskolens regi. Jeg glæder mig til at bruge disse erfaringer i mit arbejde ved Frivilligcentret.

Jeg er tovholder i et spændende projekt (MandeHoldet), som er for mænd i Ikast-Brande, der har mistet deres arbejde, og hvor vi skaber et fællesskab og støtter hinanden samt laver aktiviteter sammen.

Desuden vil jeg bidrage med min erfaring til at støtte og vejlede foreninger i Frivilligcentrets regi – gennem ansøgningsprocesser til legater og fonde. Jeg glæder mig til at tilbyde vejledning og støtte til, at udarbejde legat-og fondsansøgninger, der er skræddersyet til de ideer og mål, hver enkelt forening har i forhold til nye tiltag og aktiviteter. Det kan f.eks. være økonomisk støtte til socialt samvær, tiltag som bekæmper ensomhed, opkvalificering af foreningens frivillige eller noget helt fjerde – mange gange er det kun fantasien, som sætter grænserne for, hvad der kan søges støtte til.

Jeg glæder mig således utroligt meget til arbejdet i Frivilligcenter Ikast-Brande. At være en del af Frivilligcentret og fortsætte mit arbejde inden for det sociale område. Jeg ser frem til at bidrage til centrets værdifulde arbejde og til at skabe positive forandringer.


sarangan 3

Sarangan Thillayampalam

Webmaster

Er medarbejder i webbureauet Sarangan.dk som hoster Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside.