Personale og faste frivillige

Vibeke Grønskov

Daglig leder – på fuld tid.

Mobil: 21 32 94 09
E-mail: vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk

Jeg har siden d. 15. august 2018 været ansat som ny daglig leder.

Jeg har en fortid i Ikast-Brande Kommune, dels som leder af et dagcenter, dels som frivillighedskoordinator, og jeg har derfor haft god mulighed for at følge udviklingen af Frivilligcentret tæt.

Jeg har den dybeste respekt for det resultat den tidligere leder og de skiftende bestyrelser har opnået frem til i dag, og jeg glæder mig meget til at medvirke til at videreudvikle Frivilligcentrets projekter og aktiviteter i fremtiden.

I mit arbejde vil jeg bl.a. have meget fokus på at opnå et tæt samarbejde med flest mulige medlemmer, foreninger, frivillige, og alle andre interesserede, der kunne have lyst til at involvere sig i Frivilligcentrets hverdag og gøremål.

Et bredt ejerskab til Frivilligcentret er for mig en vigtig forudsætning for, at vi har et velfungerende center i Ikast-Brande. Og ejerskab er noget vi er fælles om at udvikle!

Derfor ser jeg meget frem til en høj grad af involvering og ligeværdigt samarbejde, både med bestyrelsen og med alle interesserede aktører på den frivillige arena i Ikast-Brande.

Frivilligcentret har fortsat til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og den del af foreningslivet, som har et socialt sigte.

Jeg vil arbejde for et Frivilligcenter, som er et samlingssted for fælles indsatser fra mange forskellige aktører.

En salgs ”væksthus” for alle, der har et ønske om at udvikle den frivillige indsats og understøtte medborgerskab på en sådan måde, at indsatserne og aktiviteterne kommer mange forskellige målgrupper til gavn.

Jeg glæder mig til at tage fat på de mange muligheder – sammen med dig!


Per Borch Kristensen

Frivillig – webmaster og vejledende i forhold til hjemmeside, Facebook osv.

Web designer og Core developer ved WordPress og hjælper folk videre deres hjemmesider, men har også en hjemmeside wp-ekspert hvor du kan finde lidt hjælp og artikler om det at bruge WordPress.


Mette Trier Andersen

Mette Trier Andersen

Frivillig – Tovholder Ungerådgivning

I mit daglige arbejdsliv er jeg en dedikeret og ambitiøs virksomhedskonsulent / sælger med en stærk salgsprofil, som formår at opbygge nye spændende relationer til større og mindre virksomheder samt nye samarbejdspartnere. Jeg har arbejdet i forskellige frivillige jobs siden 2004. Mit fokus og omdrejningspunkt har i gennem årene været omkring unge mennesker. Specielt indsatser til gavn for sårbare unge står mit hjerte nært. Jeg har været mentor i 3 år for en ung pige på 19 år. Hun er flot videre i sit liv nu, hvilket giver mig energi og troen på, jeg kan gøre en god forskel for endnu flere andre unge.
Jeg fokuserer på de unges bedste egenskaber og støtter dem i at finde troen på, de hver især har en værdi. Jeg er frivillig tovholder i UngeRum i Brande, fordi konceptet kan tilbyde de unge noget helt unikt. Stress, ensomhed og sårbarhed er desværre daglige problematikker i folkeskolen allerede fra 7-8 klassetrin. Jeg ved hvor meget et par samtaler med en frivillig voksen kan betyde for de unges ve og vel. Ungerådgivningen kan gribe de unge inden deres problemer udvikler sig til større problemer, hvilket formentlig ellers vil følge dem resten af deres ungdomsliv.


Lisbeth Bjørn Hansen

Frivillig – Tovholder Selvhjælp

Arbejder fuldtid som bibliotekar ved Ikast-Brande Bibliotek.

Som ny tovholder for selvhjælpsområdet ved Frivilligcenter Ikast-Brande glæder jeg mig til at lære jer alle at kende og til, at vi sammen skaber de bedste rammer for selvhjælpsarbejdet.


sarangan 3

Sarangan Thillayampalam

Webmaster

Er medarbejder i webbureauet AbiWeb.dk som hoster Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside.