Personale og faste frivillige

Vibeke Grønskov

Daglig leder – på fuld tid.

Mobil: 2132 9409
E-mail: [email protected]

Jeg har siden d. 15. august 2018 været ansat som daglig leder.

Jeg har en fortid i Ikast-Brande Kommune, dels som leder af et dagcenter, dels som frivillighedskoordinator, og jeg har derfor haft god mulighed for at følge udviklingen af Frivilligcentret tæt.

Jeg har den dybeste respekt for det resultat den tidligere leder og de skiftende bestyrelser har opnået, og jeg er glad for at jeg nu har muligheden for at medvirke til at videreudvikle Frivilligcentrets projekter og aktiviteter i fremtiden.

I mit arbejde har jeg bl.a. meget fokus på at opnå et tæt samarbejde med flest mulige medlemmer, foreninger, frivillige, og alle andre interesserede, der kunne have lyst til at involvere sig i Frivilligcentrets hverdag og gøremål.

Et bredt ejerskab til Frivilligcentret er for mig en vigtig forudsætning for, at vi har et velfungerende center i Ikast-Brande. Og ejerskab er noget, vi er fælles om at udvikle!

Derfor arbejder jeg for en høj grad af involvering og ligeværdige samarbejdsrelationer, både med bestyrelsen og med alle interesserede aktører på den frivillige arena i Ikast-Brande.

Frivilligcentret har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og den del af foreningslivet, som har et socialt sigte.

Med afsæt i netop det formål, samt vores kerneydelser og lokale strategi, arbejder jeg for at Frivilligcenter Ikast-Brande skal være et samlingssted for fælles indsatser fra mange forskellige aktører. En salgs ”væksthus” for alle, der har et ønske om at udvikle den frivillige indsats og understøtte medborgerskab på en sådan måde, at indsatserne og aktiviteterne kommer mange forskellige målgrupper til gavn.

Jeg glæder mig hver dag til at tage fat på de mange muligheder – sammen med dig!


Bjarne Laugesen

Tovholder på projekt MandeHoldet
og projektmedarbejder i forhold til
Socialkompas.
Mail:
 [email protected]
Tlf.: 2132 9408

Jeg blev stolt en del af Frivilligcenter Ikast-Brande den 1. august 2023.
Frivillighed har altid haft en særlig plads i mit hjerte. Gennem årene har jeg bidraget som frivillig i forskellige sammenhænge, herunder Depressionsforeningen, hvor jeg som socialrådgiver var frivillig på deres socialrådgiver- og depressionslinje. Min frivillige indsats spænder også over foredragsforening og gymnastikforening med videre.

Jeg har en baggrund som socialrådgiver, jurist og coach, og jeg har næsten hele mit arbejdsliv
fordybet mig i det sociale område. De seneste 10 år har jeg arbejdet på Livsstilshøjskolen Gudum, hvor jeg blandt andet har været projektleder i forskellige projekter og fundraiser i forhold til nye tiltag og projekter i Livsstilshøjskolens regi. Jeg glæder mig til at bruge disse erfaringer i mit arbejde ved Frivilligcentret.

Jeg er tovholder i et spændende projekt (MandeHoldet), som er for mænd i Ikast-Brande, der har mistet deres arbejde, og hvor vi skaber et fællesskab og støtter hinanden samt laver aktiviteter sammen.

Desuden er jeg fra 1. januar 2024 projektmedarbejder på Socialkompas Ikast-Brande. Socialkompas er en digital vejviser, som præsenterer ét samlet overblik over aktiviteter og tilbud – med socialt sigte – fra forskellige aktører i både frivilligt og kommunalt regi. Portalen drives af os i Frivilligcentret i samarbejde med Ikast-Brande Kommune. Jeg glæder mig til samarbejdet med mange forskellige lokale aktører om løbende at udbygge denne spændende portal.

Jeg glæder mig således utroligt meget til arbejdet i Frivilligcenter Ikast-Brande. At være en del af Frivilligcentret og fortsætte mit arbejde inden for det sociale område. Jeg ser frem til at bidrage til centrets værdifulde arbejde og til at skabe positive forandringer.


Evelynn Øllgaard Jensen

Administrativ- og markedsføringsmedarbejder.

Mail: [email protected]

Jeg har været i arbejdsprøve i Frivilligcenteret siden august 2023 og været ansat i fleksjob
siden d. 1 december 2023. Jeg arbejder på kontoret 6 timer om ugen – tirsdag og torsdag
fra kl. 12.15 til 15.15.

Jeg er uddannet multimediedesigner, så rigtig mange af de nye ikoner, opdaterede logoer
samt meget andet grafisk illustreret og andet visuelt medie er lavet af mig.

Jeg er primært ansvarlig for opdateringer til hjemmesiden, invitationer til forskellige events,
grafisk materiale til opslag på sociale medier, samt vedligeholdelse og opdateringer til
nyhedsbrevet. Derudover hjælper jeg også ind i mellem til omkring projektet Social
Kompas.


Jeanette Minet

Projektmedarbejder i forhold til Selvhjælp mod Ensomhed.
Mail: [email protected]
Tlf.: 4214 9408

Jeg har siden d. 1. januar 2024 været ansat som Projektkoordinator på projektet ”Selvhjælp mod ensomhed”

Projektet ”Selvhjælp mod ensomhed” er på mange måder et hjertebarn – for hvem har ikke oplevet ensomhed?

De sidste mange år har jeg arbejdet indenfor skole- og uddannelsessystemet, primært ledelse, vejleder og undervisning. En erfaring jeg uden tvivl tager med mig i arbejdet som projektkoordinator hos Frivilligcenter Ikast-Brande. Det er en fornøjelse nu at være en del af
Frivilligcentret og det fantastiske arbejde der sker på stedet. Jeg vil stolt bidrage med mit i udviklingen!

Jeg vil være at finde på kontoret tirsdage og torsdage.

Jeg håber vi ses!
Jeanette Minet


Britta Mikkelsen

Projektmedarbejder i forhold til Socialkompas.
Mail: [email protected]
Tlf.: 2132 9408


Jeg er fra midt april 2024 ansat som projektmedarbejder i Socialkompas Ikast-Brande, så
det er mig I fremover skal kontakte, såfremt I har spændende aktiviteter eller tilbud, der
skal promoveres overfor bestemte målgrupper i hele kommunen.

Socialkompas er den digitale vejviser, som præsenterer ét samlet overblik over aktiviteter
og tilbud – med socialt sigte – fra forskellige aktører i både frivilligt- og kommunalt regi.

Portalen drives af os i Frivilligcentret i samarbejde med Ikast-Brande Kommune. Portalen
kan I finde her https://ikast-brande.socialkompas.dk/

Jeg er født og opvokset i Thy, men har i mange år været i Midtjylland. Jeg glæder mig til at
lære jer alle at kende, og til arbejdet i Frivilligcenter Ikast-Brande, hvor jeg håber på, at
kunne bidrage positivt i hverdagen.

Tøv ikke med at kontakte mig, hvis I ønsker at blive en del af Socialkompas. Jeg kan
kontaktes pr mail og/eller telefon og jeg glæder mig til at høre fra jer 🙂
Mange hilsner
Britta


sarangan 3

Sarangan Thillayampalam

Webmaster

Er medarbejder i webbureauet Sarangan.dk som hoster Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside.