Personale og faste frivillige

Vibeke Grønskov

Daglig leder – på fuld tid.

Mobil: 21 32 94 09
E-mail: [email protected]

Jeg har siden d. 15. august 2018 været ansat som daglig leder.

Jeg har en fortid i Ikast-Brande Kommune, dels som leder af et dagcenter, dels som frivillighedskoordinator, og jeg har derfor haft god mulighed for at følge udviklingen af Frivilligcentret tæt.

Jeg har den dybeste respekt for det resultat den tidligere leder og de skiftende bestyrelser har opnået, og jeg er glad for at jeg nu har muligheden for at medvirke til at videreudvikle Frivilligcentrets projekter og aktiviteter i fremtiden.

I mit arbejde har jeg bl.a. meget fokus på at opnå et tæt samarbejde med flest mulige medlemmer, foreninger, frivillige, og alle andre interesserede, der kunne have lyst til at involvere sig i Frivilligcentrets hverdag og gøremål.

Et bredt ejerskab til Frivilligcentret er for mig en vigtig forudsætning for, at vi har et velfungerende center i Ikast-Brande. Og ejerskab er noget, vi er fælles om at udvikle!

Derfor arbejder jeg for en høj grad af involvering og ligeværdige samarbejdsrelationer, både med bestyrelsen og med alle interesserede aktører på den frivillige arena i Ikast-Brande.

Frivilligcentret har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og den del af foreningslivet, som har et socialt sigte.

Med afsæt i netop det formål, samt vores kerneydelser og lokale strategi, arbejder jeg for at Frivilligcenter Ikast-Brande skal være et samlingssted for fælles indsatser fra mange forskellige aktører. En salgs ”væksthus” for alle, der har et ønske om at udvikle den frivillige indsats og understøtte medborgerskab på en sådan måde, at indsatserne og aktiviteterne kommer mange forskellige målgrupper til gavn.

Jeg glæder mig hver dag til at tage fat på de mange muligheder – sammen med dig!


Bjarne Laugesen

Tovholder på projekt MandeHoldet
og projektmedarbejder i forhold til
Socialkompas.

Mail: [email protected]
Tlf.: 21329408

Jeg blev stolt en del af Frivilligcenter Ikast-Brande den 1. august 2023.
Frivillighed har altid haft en særlig plads i mit hjerte. Gennem årene har jeg bidraget som frivillig i forskellige sammenhænge, herunder Depressionsforeningen, hvor jeg som socialrådgiver var frivillig på deres socialrådgiver- og depressionslinje. Min frivillige indsats spænder også over foredragsforening og gymnastikforening med videre.

Jeg har en baggrund som socialrådgiver, jurist og coach, og jeg har næsten hele mit arbejdsliv
fordybet mig i det sociale område. De seneste 10 år har jeg arbejdet på Livsstilshøjskolen Gudum, hvor jeg blandt andet har været projektleder i forskellige projekter og fundraiser i forhold til nye tiltag og projekter i Livsstilshøjskolens regi. Jeg glæder mig til at bruge disse erfaringer i mit arbejde ved Frivilligcentret.

Jeg er tovholder i et spændende projekt (MandeHoldet), som er for mænd i Ikast-Brande, der har mistet deres arbejde, og hvor vi skaber et fællesskab og støtter hinanden samt laver aktiviteter sammen.

Desuden er jeg fra 1. januar 2024 projektmedarbejder på Socialkompas Ikast-Brande. Socialkompas er en digital vejviser, som præsenterer ét samlet overblik over aktiviteter og tilbud – med socialt sigte – fra forskellige aktører i både frivilligt og kommunalt regi. Portalen drives af os i Frivilligcentret i samarbejde med Ikast-Brande Kommune. Jeg glæder mig til samarbejdet med mange forskellige lokale aktører om løbende at udbygge denne spændende portal.

Jeg glæder mig således utroligt meget til arbejdet i Frivilligcenter Ikast-Brande. At være en del af Frivilligcentret og fortsætte mit arbejde inden for det sociale område. Jeg ser frem til at bidrage til centrets værdifulde arbejde og til at skabe positive forandringer.


sarangan 3

Sarangan Thillayampalam

Webmaster

Er medarbejder i webbureauet Sarangan.dk som hoster Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside.