Integrations-aktiviteter

Røde Kors

Ikast – Aktiviteter:

Kontaktpersoner/venskabsfamilier:
Ved ønske om at få en dansk kontaktperson eller familie kontaktes aktivitetsleder, Anne-Margrethe Andersen mail [email protected] tlf. 40160911.

Tal dansk cafe på Biblioteket, Grønnegade 25 Ikast, onsdag kl. 15 til 18
Få støtte til at træne dansk, samtale og lektiehjælp, hjælp til at forstå breve m.v.
Kontaktperson: Gerda Abildgård, mail: [email protected] og tlf. 29600870

Cykelprojekt:
Ad hoc lørdage på Nygården, Præstevænget 22, Ikast
Vær med til at renovere en cykel, der kan blive din for et beskedent beløb.
Kontaktperson: Niels Clausen, mail: [email protected] og tlf. 20257839

Idrætsintroduktion for unge flygtninge mellem 18 og 30 år:
Samarbejdsprojekt mellem Idrætshøjskolen og Røde Kors.
Henvendelse til Anne-Margrethe Andersen mail [email protected] tlf. 40160911.

Ad hoc aktiviteter/arrangementer – se kalender.


Brande – aktiviteter:

Kontaktpersoner,venskabsfamilier:                                                                                                                                                                                                                                               
Ved ønske om at få en dansk kontaktperson eller familie kontaktes aktivitetslederen. Charlotte Lauridsen mail: [email protected] tlf. 30 42 37 70 efter kl. 16.00

Cafèaften
– her mødes flygtningene og de frivillige til hyggeligt samvær den sidste onsdag i måneden i kælderen under Brande Bibliotek fra kl. 17 – 19.

Nr. Snede/Ejstrupholm – aktiviteter:

Kontaktpersoner, venskabsfamilier:                                                                                                                                                                                                                                                Ved ønske om at få en dansk kontaktperson eller familie kontaktes aktivitetslederen. Solveig Førrisdahl, mail:[email protected] tlf. 31 35 16 74

Lektiecafé
– her mødes flygtninge og frivillige til hyggeligt samvær og hjælp til lektier og forståelse af breve m.m.
onsdage fra kl. 19 -20.30 i Sundhedshuset, Engholmvej 5


Ikast Kirkecenter

Middag på tværs i Kirkecentret.
Flerkulturel fællesspisning. Medbring en ret til ta-selv-bordet. Leg for børn. Sang og socialt samvær.

Næste fællesspisning – se kalender.


Folkekirkens Cafe og Dagligstue

Kvindernes mødested. Torsdage kl. 10.30
Udenlandske og danske kvinder mødes i et frit samvær

På besøg i et dansk hjem.
Fælles samvær og et par hyggelige timer. Alle medbringer en middagsret til et fælles ta’selv bord.

Kontakt: Anne-Margrethe Andersen mail [email protected] tlf. 40160911 eller Karen Skyum tlf. 6160 5157


 Familiegruppen Kitte´s Cafe’

familie gruppen 1.jpg familie gruppen 2 familie gruppen 3

Forløb
RELATIONSKOMPETENCE

 1. Positiv opfattelse af børn
 2. Lydhøre og ressourceorienterede voksne
 3. Positive relationer
 4. Viden og læring
 5. Vejledning og regulering

Baggrund:

Ikast-Brande Kommune ønsker at tilbyde, en tidlig forebyggende indsats til de nye flygtningefamilier i Kommunen. Tanken er at familierne skal deltage i dette fælleskab, som kan være vejen til gensidig integration.

I familiegruppen arbejder vi ud fra den annerkendende tilgang og er sammen om at bryde mønstre og løse de udfordringer, der udfolder sig i hverdagen.

Det opleves ofte at være de samme spørgsmål Familiekonsulenten besvarer i de enkelte familier og derfor opstod tanken om at fører familierne sammen, for derigennem at udbygge dialogen med familierne samt skabe et tilbud om netværksdannelse. Ofte kender de ingen i byen og de vil her få muligheden for at mødes på tværs af sprog og kultur.

Det teoretiske grundlag, er den anerkendende tilgang – også kaldt ICDP, (Internationalt Child Development program) de 8 samspilstemaer, samt PP-profilen (Potentiale-Profilen)

Målgruppe

Målgruppen er familier, hvor der ses en spirende udfordring i forhold til trivsel, og hvor forældrene ønsker lidt ekstra støtte til at takle udfordringerne.

Tilbuddet henvender sig til:

 • Forældre, der ønsker mere nærvær og kontakt med barnet
 • Forældre, der ønsker at udvikle sine egne evner til at understøtte barnets trivsel og udvikling
 • Forældre, der ønsker redskaber til at takle og forstå barnets behov og udfordringer
 • Forældre, der ønsker at blive bedre til at sætte positive grænser og være tydelige over for barnet

Hvad laver vi i familiegruppen?

I familiegruppen øver forældre og børn sig i at udvikle et trygt og anerkendende samspil. Vi arbejder ud fra en fast struktur, hvor der både er tid til leg og aktiviteter sammen med børnene. Der er også tid til samtale, sparring, erfaringsudveksling og vidensdeling med de andre forældre og familiegruppemedarbejderne.

Familiegruppen er et gratis tilbud til familier med børn. Gruppen vil bestå af 6-10 familier (der vil på det første ”hold” kun være mødre og børn). Det forventes at der afholdes 10-16 møder 1 gang om ugen af 1-2 timers varighed.

Der udarbejdes et program med plads til ønsker og justeringer fra familierne. Forløbet vil byde på præsentation af aktiviteter, nærvær og samvær med børn og voksne, små relevante oplæg. Dette kunne være:

 • forventninger fra institution og skole
 • sygdomsforståelse
 • søvnbehov
 • strukturering af dagligdag
 • At dele stjernestunder på møderne og finde der hvor det virker/lykkes.
 • Puttetider, putteritualer – mit barn vil ikke i seng – mit barn har mareridt
 • Positiv grænsesætning – Øve sig i det gode samspil
 • Gør dit barn læringsparat
 • Positiv tilgang til løsning af vanskeligheder i familien.
 • Kost og ulvetime
 • I-pad og læring
 • Det er svært at aflevere mit barn i daginstitution.
 • Sprog barrierer – hvordan kommunikere jeg med personalet
 • Mød andre med børn i samme alder

Alle møder foregår i daginstitutionen, Stadion allé 19, 7430 Ikast, da forældre og børn er kendt i disse rammer. Familiegruppemedarbejderne vil være personale fra institutionen og familiekonsulenten samt en socialfaglig medarbejder, med bred erfaring i at støtte forældre i at skabe forandring og trivsel for deres børn.

Ved behov for tolk, rekvireres dette.

Vi holder en midtvejsevaluering, hvor forældre og familiegruppemedarbejder evaluerer på, hvordan vi sammen giver barnet de bedste rammer for trivsel og udvikling.

Kontakt personer:

Kitte Pedersen: tlf. 21639588
Josephine W. Bilkerdÿk: tlf. 99604760

WWW  www.fremtidikast.dk

Klik her og se film om helhedsplanen.

Fælles fremtid på tværs er et samarbejde mellem Ikast Andelsboligforening, Bomidtvest og Ikast-Brande Kommune.

I Fælles Fremtid er der en lang række forskellige aktiviteter – primært for beboerne i de to boligområder (afd. 11/Stadion Allé og afd. 630/Østbyen).

Ønsker du at vide mere kan du finde info og kontaktoplysninger på Fælles Fremtids Facebookside www.facebook.com/Faellesfremtidpaatvaers. Og man er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os for at høre om særlige tilbud eller samarbejdsmuligheder.

.Louise Egeriis Møller

Boligsocial projektleder

Finsensvej 1 A

7430 Ikast

M: 40 75 50 49

@: [email protected]

KONTAKT:

Aktivitetsleder i Ikast: Anne-Margrethe Andersen
mail [email protected]
tlf. 40160911.

Aktivitetsleder i Brande: Charlotte Lauridsen
mail: [email protected]
tlf. 30 42 37 70 efter kl. 16.00

Aktivitetsleder i Nr. Snede: Solveig Førrisdahl
mail:[email protected]
tlf. 31 35 16 74