Frivilligcenter Ikast-Brande

Frivilligcenter Ikast-Brande er en selvstændig forening med egen bestyrelse, en centerleder, projektansatte og ikke mindst et varierende antal frivillige, som hver på deres måde medvirker til driften af tilbud og aktiviteter i huset.

Vores primær fokus er at synliggøre, støtte og udvikle det lokale frivillige arbejde og medvirke til at fortælle ”de gode historier”.

Vi ønsker at:

  • Gøre det lettere at være frivillig.
  • Gøre det trykt at tage skridtet ud i nye fællesskaber.
  • Være samlingssted for alle, som har interesse i at styrke og udbrede frivilligheden lokalt.
  • Medvirke til at bygge bro fra kommune til civilsamfund.
  • Være udgangspunkt for opstart af fælles projekter og udvikling af nye samarbejder ”på tværs”.
  • Hjælpe nye initiativer på vej inden for selvhjælp.
  • Være hele kommunens frivilligcenter.   

Du kan se alle vores aktiviteter og tilbud under fanen ”til frivillige/foreninger”.

Der er 70 frivilligcentre i Danmark, og de er samlet i landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe). Du kan læse mere om FriSe her https://www.frise.dk/. 

Et frivilligcenter er en non-profit organisation. Centret er et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde, og det har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.

Der er 68 frivilligcentre i Danmark, og de er samlet i landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe). 

Fordi vores sag er frivilligheden, og fordi vi arbejder på tværs af foreningsgrænser, kan og vil vi samle de forskellige aktører og skabe dialog, erfaringsudveksling og nye initiativer

Frivilligcentrene løser sociale udfordringer
Vi ved, at frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og for samfundet

I 2016 blev frivilligcentrene evalueret af Rambøll Managment der konkluderede at  frivilligcentrene yder en væsentlig indsats for at styrke det lokale frivillige enganement. Rundt om i landet fungerer frivilligcentrene som bindeled mellem kommunerne og de mange frivillige i lokalområderne. Hvert center har typisk 1 – 2 ansatte.

For størstedelen af centrene fungerer samarbejdet med kommunen godt. Det mener vi klart i Frivilligcenter Ikast-Brande er gældende for Ikast-Brande. Frivilligcenteret bestræber sig på at være med til at implementere og understøtte kommunens strategi for udviklingen af frivillighedsområdet.

Det fremgår også af evalueringen, at de frivillige oplever centrenes aktiviteter som en støtte.

Dokumentationsarbejde forude
Evalueringen viser også, at vi som Frivilligcenter for at kunne leve op til Socialministeriets krav, har et større arbejde forude med at arbejde med dokumentation, herunder målopstilling, resultatopfølgning m.v. Bl.a. peges der på, at centrenes mål primært er orienteret mod aktiviteter og i mindre omfang mod resultater, og der vurderes at være behov for, at centrene beskriver deres strategi og visioner.

De nye krav til Frivilligcentrene betyder at vi fremadrettet skal arbejde mere strategisk og resultat- og udviklingsorienteret.

Vores primæropgave er at fremadrettet at styrke ingsorienteret og derved styrke samspillet mellem civilsamfund og kommune.

Det er Rambøll, der har gennemført evalueringen. Design og resultater er kvalificeret i en faglig følgegruppe med bl.a. paraplyorganisationen FriSe, Frivilligrådet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og KL.

Find rapporten her:

Evaluering af frivilligcentrene

I vores daglige arbejde er vi i kontakt med foreninger, kommunen, virksomheder og andre, der hver især arbejder med at skabe velfærd og gode lokalsamfund. Men vi har en unik position: Fordi vores sag er frivilligheden, og fordi vi arbejder på tværs af foreningsgrænser, kan og vil vi samle de forskellige aktører og skabe dialog, erfaringsudveksling og nye initiativer.

Finansiering:

Frivilligcentrene kom i 2010 på finansloven med en årlig bevilling på 20 millioner kroner, hvorfra hvert frivilligcenter får 350.000 – forudsat, at de lever op til visse kriterier og får en kommunal medfinansiering på minimum 350.000 kroner. Frivilligcentrene kan herudover som enhver anden frivillig social forening søge midler fra private fonde og offentlige puljer såsom PUF, SATS og Uddannelsespuljen.