Integration

Indenfor de sidste par år er et større antal flygtninge kommet til Ikast-Brande kommune. Efter at have søgt asyl og fået midlertidig opholdstilladelse, er de blevet boligplaceret i vores kommune for en treårig periode.

Forud ligger en ofte lang periode med flugt og uvished om fremtiden – og foran ligger nu en ny rejse, hvor der nok er sikkerhed, men også store udfordringer i form af nyt sprog, et anderledes arbejds- og hverdagsliv, og en ukendt kultur og samfundsstruktur.

Udover sprogskole og tilknytning til arbejdsmarkedet har civilsamfundet en meget vigtig rolle i og et ansvar for integration af flygtninge. For det er i samspil med civilsamfundets mange aktører, flygtninge kan få den nødvendige hånd og sociale kontakt, der kan hjælpe i håndtering af et hverdagsliv, hvor sproget bruges og hvor der gives forståelse af normer og vaner – alt sammen nødvendige kompetencer for at opleve sig som ligeværdige medborgere og kunne agere som sådan.

Det var derfor et mål for folkemødet i juni 2016, at civilsamfundet – foreninger for idræt og kultur, Kirken, sociale og velgørende organisationer samt interesserede borgere kom i dialog med hinanden, udviklede og synliggjorde integrationstiltag samt skabte et fundament for et fremtidigt samarbejde på tværs.

Det lykkedes – og mange aftaler for fremtidige aktiviteter kom i hus og vil henover det næste år blive udfoldet.

Hjemmesiden er et konkret resultat af folkemødet, og udviklet med henblik på både at være et redskab i formidling af aktiviteter og en synliggørelse af muligheder for partnerskab og samarbejde.
Det er derfor vores håb, at hjemmesiden vil blive brugt af

  • de almene foreninger, der via tilsagn om kontaktperson markerer parathed for at hjælpe en flygtning ind i deres aktiviteter
  • de organisationer, sociale fællesskaber og enkeltpersoner, der tilbyder målrettede integrationsaktiviteter.
  • de frivillige, der allerede er i en relation til flygtninge
  • de nye, der gerne vil gøre en indsats
  • flygtningene selv

Nyt til hjemmesiden – hvad gør jeg?

  • Kontakt Frivilligcentret