OfferRådgivningen

offerHjemmeside: Website Title

Land: Danmark

Offerrådgivningen i Ikast-Brande
Offerrådgivningen i Danmark (OID) er til stede i alle politikredse og lokalt dækker Herning afdelingen også Ikast-Brande Kommune. Ofre, vidner eller pårørende til ofre for forbrydelser eller større ulykker kan få hjælp til at komme igennem hændelsen psykisk, økonomisk og retsligt. Som eksempel kan nævnes overfald, røveri, vold, voldtægt, tyveri og stalking.

Rådgiverne arbejder frivilligt og kan lokalt træffes på telefon 23866051mandag til fredag 10 – 19. Udenfor disse tider omstilles der til OID landstelefonen, og der kan fås rådgivning hele døgnet. Den enkelte kan være anonym, men det skal understreges, at offerrådgivningen har tavshedspligt. Langt de fleste rådgivninger sker telefonisk, men der tilbydes også personlig samtale, hvis der er behov for dette. I enkelte tilfælde er offerrådgivningen også bisidder.

På OID hjemmeside www.offerraadgivning.dk kan der findes flere oplysninger. Samtalen med offerrådgivningen er oftest nok til at få bearbejdet de psykiske påvirkninger. Hvis dette ikke er nok gives der anvisninger på bearbejdning, herunder psykologhjælp og krisecentre m.v. Når man har været udsat for et overgreb, kan det medføre økonomiske konsekvenser og derfor rådgives der om muligheder for erstatning f.eks. helbredsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mèn, erhvervsevnetab m.v. Disse interesser varetages oftest gennem en bistandsadvokat. For at få erstatning er det vigtigt, at forbrydelsen er anmeldt til politiet inden for 72 timer. Mange har kun lidt eller ingen erfaring med retsvæsenet og her han offerrådgivningen også vejlede ofret eller vidner på dette scenarie.