Hypermobile & HMS

Hjemmeside: Website Title
Kontaktperson: Lene Nielsen – Næstformand
Email: [email protected]

Tlf: 60 14 58 56

Foreningens formål er at oprette interessegrupper til støtte for personer, som har hypermobile led, deres familier m.fl. at afholde offentlige foredrag og medlemsmøder m.v. at udbrede kendskabet til hypermobilitet og hypermobilitetssyndrom. at arbejde for bedre tilbud, behandling og træning til hypermobile. at støtte personer, som er kommet i klemme i det offentlige socialvæsen. at søge midler, så kontingent, undervisning m.v. kan holdes på et lavt beløb.

Hvem kan være medlemmer: Som medlemmer kan optages personer, som tilslutter sig foreningens formålsparagraf, og som er aktiv inden for foreningen virksomhed.

Hvis et medlem udøver skadelig virksomhed overfor foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen træffe beslutning om eksklusion af medlemmet.