VELKOMMEN TILBAGE EFTER FERIEN!

HUSK!!!!! AT VI STADIG SKAL
OVERHOLDE RETNINGSLINJERNE
FOR AT UNDGÅ CORONA.

 Vores aktiviteter i Frivilligcentret er i fuld gang efter ferien, og det er også igen muligt at låne vores mødelokale. 

En forudsætning, for at gennemføre alle former for aktiviteter – også møder – i begge vores lokaler, er fortsat, at vi alle, uden undtagelse er opmærksomme på at overholde retningslinjerne for brug af lokalerne. 

Retningslinjerne er udarbejdet under hensyntagen til Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og de er fortsat nødvendige at overholde, hvis vi ved fælles hjælp skal holde Corona ude af huset, og medvirke til at bringe smittetallet ned. 

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål i forhold til overholdelse af retningslinjerne. 

På forhånd tak for din opbakning til en Coronafri hverdag i Kongefløjen! 

De bedste hilsener 

Vibeke 

Frivilligcenter Ikast-Brande