Lovgivning

Allerede i slutningen af 1700-tallet opstod de første private, velgørende sammenslutninger, men det var først for alvor med Grundloven i 1849, at vi i Danmark fik foreningsfrihed. I Grundloven står der i § 78, at ”Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed” og ”ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning”. Det er dog ikke tilladt at danne foreninger om strafbare handlinger og andre ulovligheder. Der findes, ud over Grundloven, ingen egentlig lov om foreninger i Danmark, der stiller specifikke krav til, hvordan en forening skal styres eller drives for at være lovlig.

I Danmark har vi dog en lang tradition for, hvordan foreninger er bygget op, således at langt de fleste foreninger har vedtægter, generalforsamling, bestyrelse, frivillige og eventuelt en daglig leder eller andre ansatte. Puljer og fonde kan desuden stille krav om, at en forening har vedtægter og eksempelvis er demokratisk opbygget.

Foreningernes retstilstand er derfor fastsat efter almindelig logik, sædvaner og praksis samt lovgivning fra andre områder såsom persondataloven, regler om erstatningsansvar og eventuelt medarbejderansvar. Det, som styrer og bestemmer over foreningen, kan derfor være egne vedtægter, men der er heller ingen formelle krav til vedtægterne, så det er op til den enkelte forening, hvad der skal stå i dem.

Hvem må yde frivilligt arbejde?
Alle har ret til at udføre frivilligt arbejde, men hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge, efterløn eller overgangsydelser, skal du være opmærksom på reglerne. Vi anbefaler, at du altid snakker med din A-kasse eller sagsbehandler om din deltagelse i frivilligt arbejde.

I reglerne for, hvad du må uden modregning, skelner A-kassen mellem om du udfører frivillige aktiviteter eller frivilligt ulønnet arbejde.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange timers frivillige aktiviteter du må lave som dagpengemodtager eller efterlønner.

Derimod er der regler for dit frivillige arbejde om du er dagpengemodtager eller efterlønsmodtager. Vi anbefaler at du tjekker på www. frivillighed.dk/guides/regler-for-frivillige-paa–og-efterloen dagpenge

Er du medlemsforening er du også velkommen til at kontakte vores daglige leder og få råd og vejledning på 21329409 eller [email protected]

Hvad er en frivillig aktivitet?

En frivillig aktivitet er kendetegnet ved, at det ikke udbydes som almindeligt lønarbejde. Det kan fx være, at:

  • servere kaffe på et socialt værested
  • sortere tøj i en genbrugsbutik
  • være besøgsven.

Selv om du kan udføre frivillige aktiviteter uden begrænsning, skal du alligevel altid orientere din A-kasse, før du går i gang med den frivillige aktivitet.

Hvad er frivilligt ulønnet arbejde?

Frivilligt ulønnet arbejde er arbejde, som udføres frivilligt og ulønnet i en almennyttig organisation. Opgaven, som udføres, kunne i princippet udbydes som almindeligt lønarbejde. Det kan fx være som:

  • Socialrådgiver på et krisecenter
  • Jurist i en retshjælp
  • Pleje af ældre, syge eller handicappede i eget hjem, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre

Du skal især være opmærksom på, at du som udgangspunkt kun må udføre frivilligt arbejde i en frivillig organisation, forening eller lignende, som er frivilligt grundlagt, og hvis primære formål ikke er at skabe overskud. Det er uden betydning, om organisationen helt eller delvist er finansieret af offentlige midler.

Ønsker du at vide mere er du velkommen til at kontakte os på [email protected] eller tjek på https://frivillighed.dk/guides/regler-for-frivillige-paa-dagpenge-og-efterloen hvor regler løbende opdateres