Viden og Info

Nye tal om danskernes frivillige arbejde

​40 % af danskerne deltager i frivilligt arbejde – og det er blandt teenagere og seniorer over 70 år, at vi finder de fleste frivillige. Det viser tal fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, CFSA’s befolkningsundersøgelse 2017.

40 % af danskerne over 16 år deltager i frivilligt arbejde. Det viser tal fra den befolkningsundersøgelse, CFSA gennemførte i maj 2017. På Altinget Civilsamfund kan du læse et sammendrag af de første tal, offentliggjort fra undersøgelsen i juni 2017.

Guldmedalje til teenagerne og seniorerne

Tallene viser, at det er blandt teenagere og seniorer over 70 år, at vi finder de fleste frivillige. Derudover viser undersøgelsen, at det særligt er seniorer, der tidligere i deres liv har været frivillige, som skruer op for deres frivillige engagement i den tredje alder.

Til gengæld er det blandt den yngre del af befolkningen, som ikke har været frivillige inden for de seneste 12 måneder, at vi finder det største potentiale for at øge det frivillige engagement. Her svarer næsten halvdelen, at de ville sig ja til at være frivillige, hvis de blev spurgt direkte.

Tallene stammer fra den befolkningsundersøgelse om danskernes frivillige engagement, som CFSA gennemførte i foråret 2017. I alt deltog 6.331 danskere i undersøgelsen.

Se de tidligere tal om danskernes frivillige engagement i vores Frivilligrapport fra hhv 2010, 2012 og 2014.

Ønsker du at læse hele undersøgelsen eller bare vide mere om frivillighed generelt kan du tjekke ind på www.frivillighed.dk

Rapporten ligger her: https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/frivilligrapporten-2016-2018-tal-om-det-frivillige-danmark

God læselyst!