Netværk og nye samarbejdspartnere

FIND VIDEN, RESSOURCER OG INSPIRATION – BRUG NETVÆRKET

Det kan give mange fordele for en forening at indgå i forskellige netværk. Det kan synliggøre og positionere foreningen over for potentielle frivillige, brugere, samarbejdspartnere og bevillingsgivere.

Vi tilbyder at starte og facilitere relevante netværk mellem foreninger, men vi kan også hjælpe jer med at udvide og starte jeres eget netværk.

Samtidig er netværk en måde at bringe mennesker sammen for at sætte erfaringer og viden i spil på en gensidigt værdig og ligeværdig måde, så der kan skabes øget samarbejde på tværs og videndeling, der kan åbne for nye retninger og udvikling.

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

  • Kortlægning af jeres netværk
  • Hvad søger I? – fx viden, inspiration, ressourcer eller samarbejdspartnere.
  • Identificere relevante nøglepersoner eller ressourcepersoner?
  • Hvordan starter I og styrer et netværk?

Kontakt os på [email protected] eller ring på 21 32 94 09

Netværk

I øjeblikket er Frivilligcentret involveret i følgende netværk:

  • Integrations Netværk
  • Netværk i forhold til indsatser og aktiviteter for psykisk sårbare og ensomme
  • Netværk omkring uddeling af julehjælp

Netværks grupperne er typisk oprettet mellem  foreninger, frivillige og kommunale medarbejdere, som  på forskellig vis er involveret i tilbud eller aktiviteter indenfor det aktuelle område.

I netværkene dyrker vi mulighederne for at samarbejde på tværs, inspirerer hinanden til nye aktiviteter og  øger viden om hvad der er gang i  – hvor – og for hvem.

I gennem samarbejdet kan vi i fællesskab løfte opgaven bedre og sammen forsøge at sikre at de frivillige indsatser når frem til målgruppen.

Hvis du ønsker at høre mere om de igangværende netværk er du velkommen til at kontakte Vibeke. Tlf. 21329409 eller på mail [email protected]

Du er også altid velkommen til at kontakt Frivilligcentret, hvis du har ønske om at medvirke ved opstart af et nyt netværk.

 

 

Netværk og nye samarbejdspartnere

Vi har oprettet et netværk mellem foreninger, der arbejder med at støtte og hjælpe pressede og udsatte familier.

I netværket ser vi på mulighederne for at samarbejde omkring uddeling af hjælpemuligheder for borgere bosat i Ikast-Brande Kommune. Det kan være julehjælp, fødselsdagshjælp, feriehjælp, juleaftensarrangementer, hjælp til idrætsaktiviteter eller andet.

I gennem samarbejdet kan vi i fællesskab løfte opgaven bedre og sikre at hjælpen når der hen, hvor den gør størst gavn.

Verner Madsen fra besøgstjenesten har på vegne af Frivilligcenteret udarbejdet en oversigt over besøgs-, vågetjenester og telefonkæder, der findes i Ikast-Brande Kommune ud fra de oplysninger vi får tilsendt fra netværk.