Kom til planlægningsmøde d. 26. august

–  i forbindelse med Fællesskabsugen i Ikast-Brande.

Hvad er Fællesskabsugen i Ikast-Brande?

Sociale relationer og fællesskaber er vigtige for os alle hele livet igennem. Meningsfulde og rummelige fællesskaber er en vigtig brik i kampen mod ensomhed, og i hele Ikast-Brande kommune er vi stolte af, at være hjemsted for et stærkt foreningsliv og fællesskaber for enhver.

Corona har desværre gjort det svært at deltage i mange af de fællesskaber, som er så vigtige, og derfor vil vi i år gerne sætte fokus på alle disse, ved at lave en FÆLLESSKABSUGE, som gerne skulle brede sig ud i hele kommunen.

I løbet af denne uge ønsker vi i samarbejde med foreningslivet, frivillige og kommunale tilbud, at sætte fokus på og styrke eksisterende fællesskaber samt muliggøre nye. Vi håber, at det vil føre til at endnu flere af os, bliver en del af nogle af de fantastiske fællesskaber vi allerede har og at nogle af de nyetablerede aktiviteter, vil bestå som meningsfulde fællesskaber, så vi sammen kan bryde ensomhed.

Fællesskabsugen vil strække sig fra d. 1.-10. oktober.

6.oktober gæster ”March mod Ensomhed” Ikast-Brande, og marchen modtages på Brande Torv, hvor Brande City er vært for modtagelse af Patrick Cakirli og hans vandrere. Der vil bl.a. blive arrangeret fællesspisning onsdag aften, efterfulgt af et foredrag.

Hvad der skal ske resten af ugen rundt i kommunen, er helt op til os alle at byde ind med! 

Vi håber du / I har fået lyst til at være en del af Fællesskabsugen og ønsker at deltage i planlægningsmødet d. 26. august.

Læse mere om tid, sted og tilmelding til planlægningsmødet her.

De bedste hilsner

På vegne af arbejdsgruppen bag fællesskabsugen

P.s. Ønsker du / I at være en del af March mod ensomhed, og gå med på ruten skal I finde ”March mod ensomhed” på Facebook.  Her kan I læse mere om marchen og finde de forskellige ruter.