Hvad er selvhjælp

 Til nye  gruppedeltagere

 Hvad er selvhjælp:

Det giver styrke og handlekraft, når man tager ansvar for eget liv og selv gør noget for at få det bedre.

●ønske om forandring

●hjælp til selvhjælpsprincippet

●brug af egne kræfter

●gensidighedsprincippet

●man lytter uden at blande sig i de andres liv

●man tager ansvar for eget liv og livssituation

● forandringen sker ved egne kræfter. Den der hjælper, får selv hjælp vedat være i hjælperens rolle

Det er vigtig at fastslå, at vi ikke tilbyder behandling.

Hvad er en selvhjælpsgruppe?

En selvhjælpsgruppe er en samværsform for mennesker, der har behov for og ønsker om at styrke egen livssituation i samvær med andre i gensidighed og respekt. 

Vi tror, det giver selvværd, lindring og styrke at arbejde sammen med andre i en gruppe.