Home Start Ikast-Brande

Home-StartHjemmeside: Website Title
Kontaktperson: Hanne Hebsgaard
Email: [email protected]
Vejnavn: Møllegade 20 B
Postnummer: 7430
By: Ikast

Tlf: 25765556

Familier under pres

Et stigende antal småbørnsfamilier er pressede og mangler overskud i hverdagen. Der er mange forskellige årsager som fx økonomi, for meget arbejde, arbejdsløshed, manglende netværk, skilsmisse, psykisk eller fysisk sygdom. Hvis man som familie mister fodfæstet i en travl hverdag, kan selv små gøremål vokse til uoverkommelige opgaver

Home-Starts kerneydelse er at give pressede børnefamilier med mindst et barn under skolealderen en familieven, som besøger dem to timer om ugen. Familievennerne yder praktisk og venskabelig støtte to timer om ugen i en periode på ½-1 år eller længere tid, hvis der er behov for det. Målet er at forebygge familiekriser, isolation og sammenbrud – og øge familiens trivsel, selvtillid og uafhængighed. Villighed til at dele ud af deres egne erfaringer som forældre, er familievennernes væsentligste kompetence.

Henvend dig til koordinator Hanne Hebsgaard, hvis du ønsker en familieven – eller hvis du bare har lyst til at vide mere.

Familievenner søges

Der er hele tiden brug for flere frivillige familievenner, som har tid og lyst til at besøge en familie to timer om ugen i mindst et halvt år. En familieven kan lide at lytte, deltage i aktiviteter sammen med familien og er villig til at hjælpe med praktiske gøremål fx at købe ind, ordne vasketøj eller lave mad sammen med familien.

Kunne du tænke dig at være familieven i Home-Start i Ikast-Brande, er du meget velkommen – uanset hvor du bor i kommunen. Du modtager et 20 timers kursus med andre frivillige og besøger en familie to timer om ugen i et halvt år, til at starte med.

Henvend dig til koordinator Hanne Hebsgaard, hvis du ønsker at være familieven – eller gerne vil vide mere om, hvad opgaven indebærer.

Meld dig som familieven