Foreninger! Husk at give os besked.

Mange foreninger afholder generalforsamling her i foråret.

HUSK – at give os besked hvis der sker ændringer i jeres bestyrelse på formands- eller kassererposten, så vi har det rette oplysninger i vores medlemsregister.

Tjek også gerne jeres egne forening i Foreningsoversigten på vores hjemmeside – og sig til, hvis der skal stå noget andet om jer!