Start af selvhjælpsgruppe

Selvhjælp er en 25 år gammel og velkendt metode i Danmark, som virker ved, at mennesker hjælper sig selv og hinanden ved at mødes og dele erfaringer om svære livssituationer. Der kan være en frivillig igangsætter, der hjælper gruppen i gang, men ansvaret og ejerskabet for gruppens udvikling ligger hos deltagerne.

Selvhjælp er at skabe rammer for, at mennesker kan dele erfaringer med hinanden om ofte vanskelige livsvilkår uden indblanding af det professionelle behandlersystem, så de kan komme videre på egen hånd – og det kræver som udgangspunkt ikke andet end en frivillig igangsætter, lidt forplejning og adgang til et lokale.

En række danske og internationale undersøgelser viser, at deltagelse i selvhjælpsgrupper virker. Deltagerne opdager, at de ikke er alene i verden med deres problemer, og de oplever, at de selv kan gøre noget for at forbedre deres liv – sammen med andre. Det mindsker følelsen af isolation med ens problem og øger ens handlekraft

Ønsker I at vide mere om selvhjælpsgrupper eller at starte en selvhjælpsgruppe, så tag fat i os. Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

  • Hvad er en selvhjælpsgruppe?
  • Hvorfor en selvhjælpsgruppe?
  • Hvilke værdier bygger selvhjælpsgrupper på?
  • Hvordan starter I en selvhjælpsgruppe, og hvordan er det videre forløb?
  • Hvordan sammensætter I grupperne?
  • Hvem skal være igangsættere for grupperne?
  • Hvad er igangsætternes rolle?
  • Hvordan bliver man en god igangsætter?
  • Hvordan afslutter man en selvhjælpsgruppe?

Kontakt os på [email protected] eller ring på 4214 9408