Rekruttering

– BLIV SYNLIG OG ATTRAKTIV FOR DEN FRIVILLIGE

Frivillige er fundamentet i foreningsarbejdet

Det er vigtigt at finde de rigtige frivillige til de forskellige opgaver. Det er også vigtigt, at de frivillige i jeres forening og en god oplevelse med at være frivillig. Fokus på rekruttering, introduktion, frivilligpleje og udvikling kan være med at sikre en stabil og velfungerende frivilliggruppe med en løbende og balanceret tilgang af nye frivillige – og det kan holde udskiftningen af frivillige på et minimum.

Vi tilbyder alle vores medlemsforeninger et møde eller konsulentforløb med vores daglige leder

Det kan fx handle om:

  • Hvilke opgaver kan frivillige løse i vores forening?
  • Hvor finder vi potentielle frivillige, og hvordan skriver vi et godt jobopslag?
  • Hvilke krav kan vi stille til vores frivillige?
  • Hvordan sikrer vi en god introduktion, og hvordan fastholder vi vores frivillige?
  • Hvordan siger vi farvel til vores frivillige?
  • Skal vi have en frivilligpolitik?
  • Intro til www.frivilligjob.dk

Kontakt os på [email protected] eller ring på 21 32 94 09