PR og synlighed

BLIV SYNLIG OG ATTRAKTIV

Der er mange måder at formidle budskaber til potentielle samarbejdspartnere, frivillige og brugere.

Frivilligcentret kan bidrage med at synliggøre jeres forening overfor andre foreninger, potentielle frivillige, kommunen og brugere.

Vi vil også gerne støtte jeres eget arbejde med at blive mere synlige i lokalområdet.

Det gør vi ved at udarbejde en brugerrettet oversigt over lokale foreningstilbud og ved at være opmærksomme på jer, når vi snakker med og henviser potentielle frivillige og brugere – eller ved at være opmærksom på jer i forbindelse med netværk eller samarbejde med andre foreninger.

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

  • Jeres fordele ved og behov for at være mere synlig
  • Hvem er det vigtigt for jer at være synlige overfor – og hvor?
  • Hvilke historier kan foreningen fortælle– og hvordan kan I videreformidle dem?
  • Pressestrategi – hvilke medier er der, og hvordan kontakter I dem?
  • Forskellige synlighedsaktiviteter
  • Hjælp til udarbejdelse af hjemmeside og andet informationsmateriale
  • Facebook og andre sociale medier

Kontakt os på 21329409 eller [email protected]  for at høre mere eller lave en aftale om de konkrete udfordringe I ønsker at samarbejd med os om.