Netværk og nye samarbejdspartnere

FIND VIDEN, RESSOURCER OG INSPIRATION – BRUG NETVÆRKET

Det kan give mange fordele for en forening at indgå i forskellige netværk. Det kan synliggøre og positionere foreningen over for potentielle frivillige, brugere, samarbejdspartnere og bevillingsgivere.

Vi tilbyder at starte og facilitere relevante netværk mellem foreninger, men vi kan også hjælpe jer med at udvide og starte jeres eget netværk.

Samtidig er netværk en måde at bringe mennesker sammen for at sætte erfaringer og viden i spil på en gensidigt værdig og ligeværdig måde, så der kan skabes øget samarbejde på tværs og videndeling, der kan åbne for nye retninger og udvikling.

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

  • Kortlægning af jeres netværk
  • Hvad søger I? – fx viden, inspiration, ressourcer eller samarbejdspartnere.
  • Identificere relevante nøglepersoner eller ressourcepersoner?
  • Hvordan starter I og styrer et netværk?

Kontakt os på [email protected] eller ring på 21 32 94 09