Fundraising

HJÆLP TIL AT SØGE MIDLER

For de fleste foreninger er det en konstant kamp at få økonomien til at slå til – eller at opnå finansiering til nye tiltag. Der er mange måder at skaffe midler ud over medlemskontingenterne. Nogle afholder loppemarkeder, bankospil, sponsorløb eller andre arrangementer, mens andre sælger lodsedler, kalendere eller andre småartikler. Endnu andre har sponsoraftaler med virksomheder eller får tilskud fra kommunale og statslige puljer eller private fonde.

Det er vigtigt at tænke bredt, når I overvejer, hvordan I vil finansiere jeres forening, projekter og aktiviteter – og at sprede jeres indtægtskilder på flere for at mindske sårbarheden.

Alt efter jeres behov kan vi lave aftale om et konsulentforløb (møde, oplæg, proces o.lig.), hvor vi fx kan komme ind på spørgsmål som:

  • Hvad ønsker I at søge penge til (fx projekt, aktivitet, drift)?
  • Er der opbakning i foreningen til dette (bestyrelsen og medlemmer)?
  • Kortlægning af støttemuligheder og vigtige ansøgningsfrister
  • Sparring til idé- eller projektudvikling og projektplanlægning
  • Identificering af samarbejdspartnere
  •  Udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgningsskemaer samt budget- og finansieringsplan
  • Evaluering, forankring og formidling af projektets resultater

SCHULTZ’  PULJEGUIDE

Ikast-Brande Kommune er kommet med et rigtig godt tilbud til alle, der arbejder med projekter som af og til kræver midler. For at lette fundraising for såvel den store som den lille forening er her et rigtig godt tilbud som jeg vil opfordre jer til at kigge nærmere på.

Alle foreninger og aktive frivillige i Ikast-Brande Kommune kan få adgang til Schultz’ puljeguide, der rummer Danmarks største og eneste komplette opdaterede oversigt over puljer, fonde og støtteordninger. Der er en oversigt over puljer og fonde med næstkommende ansøgningsfrist. Der er også mulighed for at udveksle idéer i projektforum og meget mere.

Ring til os på 2132 9409 så vil vi guide jer igennem til et login eller send en besked på [email protected] 

§ 18-midler

Du kan downloade kriterierne for §18-midlerne her.

Du kan downloade ansøgningsskemaet til §18-midlerne her.

Kontakt gerne Frivilligcenter Ikast-Brande, hvis din forening/gruppe ønsker hjælp eller sparring i forbindelse med ansøgningen.

Er der spørgsmål rettet til kriterierne eller begrundelser kontakt da :

Vibeke Grønskov  Tlf.: 99 60 56 37, Mail; [email protected]