Tilbud fra Frivilligcenter Ikast-Brande om hjælp og støtte til sociale foreninger i forbindelse med fundraising (ansøgninger om økonomisk støtte fra legater og fonde)

Har du eller jeres forening brug for vejledning og støtte til at søge økonomisk støtte fra legater og fonde for at komme videre med nye ideer og initiativer?

Frivilligcentret tilbyder nu vejledning og støtte til at udarbejde legat-og fondsansøgninger om økonomisk støtte til de ideer jeres forening har i forhold til nye tiltag og aktiviteter. Det kan f.eks. være økonomisk støtte til socialt samvær, tiltag, som bekæmper ensomhed, opkvalificering af foreningens frivillige eller noget helt fjerde – mange gange er det kun fantasien, som sætter grænserne for hvad der kan søges om økonomisk støtte til.

Så hvis jeres forening arbejder på nye ideer og mangler økonomisk støtte hertil, er Frivilligcenter Ikast- Brande klar til at støtte jer gennem ansøgningsprocessen.

Det er gratis
Vores støtte er gratis og ydes af projektmedarbejder Bjarne Laugesen, som er ansat i Frivilligcentret fra den 1. august
Støtten kan foregå over telefonen eller på mail, og kan også foregå ved personlige møder. Selve skriveprocessen vedrørende ansøgningen, kan varetages af projektmedarbejderen i tæt samarbejde med jer/dig.

Hvem kan få støtte?
Frivillige, bestyrelser og ansatte som på forskellig vis er involveret i det lokale frivillige sociale arbejde i Ikast-Brande Kommune.

Jer/dig, der er ved at etablere en forening, en gruppe, et netværk eller et nyt projekt inden for det frivillige sociale arbejde.

Yderligere oplysninger herom kan fås ved at ringe eller skrive til Bjarne Laugesen, projektmedarbejder i Frivilligcentret – 21272907 – bjarnelaugesen123@gmail.com