Bondegården Brande

Hjemmeside: Website Title
Kontaktperson: Majbritt Gasbjerg
Email: [email protected]
Vejnavn: Jyllandsvej 31
Postnummer: 7330
By: Brande

Tlf: 2857 3805

Bondegården Brande

Er en forening, som er drevet på 100% frivillig basis. Vores formål er, at skabe aktive, selvstændige og ansvarlige børn og unge gennem aktiviteter, der tager udgangspunkt i bondens arbejde med jordbrug og dyrehold. Bondegården er politisk og religiøs neutral

På bondegården

Kan man deltage på et dyrehold, hvor man lærer, at omgås dyrene med stor respekt, det omfatter pasning af dyrene og indblik i hvordan de opdrættes mm.

Man kan deltage på et havehold, hvor man får sin egen have, hvor man kan dyrke nogle afgrøder, man får indsigt i hvordan afgrøderne sås og passes, senere hvordan afgrøderne forarbejdes og ender spiseklare på bordet.

Udover disse to hold, har vi en gruppe for bondegårdens venner, som hjælper med alle gøremål i forbindelse med vedligeholdelse af bondegården, som græsslåning, kalkning, reparationer af bure og indhegninger, maling rengøring mm., som bondegårdens venner kan man også støtte med et økonomisk bidrag.

Man kan også besøge bondegården uden, at være medlem, hvor man kan se de fine haver og dyrene, dyrene må ikke tages ud af burerne, men gerne fodres efter forskrifterne, der hænger rundt ved dyrene.

Alle skal betale et årligt medlemskab på 200 kr pr person, derudover kommer aktiviteterne, man ønsker at deltage i.

Sommerperiode – April til Oktober som er Dyrehold og Havehold. Pris pr aktivitet er 300 kr pr.person på Dyrehold og 300 kr pr Havehold.

Vinterperioden – November til April som er med kreative aktiviteter 300 kr pr sæson.

For at være en del af bondegårdens venner er kontingentet 100 kr. pr.sæson og man skal være fyldt 18 år.

Man kan besøge bondegården uden, at være medlem, hvor man kan se de fine haver og dyrene, dyrene må IKKE tages ud af burerne, men gerne fodres efter forskrifterne, der hænger rundt ved dyrene.

Bondegården i Brande har åben hele året rundt.