REHPA, Sorgvejviser

Hjemmeside: Website Title
Kontaktperson: Christina Stjärnqvist
Email: [email protected]

Sorgvejviseren er udviklet i et samarbejde mellem Det Nationale Sorgcenter, REHPA, Kræftens Bekæmpelse og Folkekirken, og ligger på internettet, så det er nemt og tilgængeligt for alle at benytte den, både for de efterlevende selv, pårørende og fagprofessionelle med kontakt til efterlevende.

Siden 2012 har REHPA præsenteret sorgstøttetilbud til voksne og ældre efterlevende i Sorgstøtteguiden på REHPAs hjemmeside. Fremover til disse tilbud være at finde i den nye www.sorgvejviser.dk .

Sorgvejviseren indeholder mere end 600 tilbud fra kommuner, foreninger og Folkekirken til sorgramte i hele landet, og kan måske være et brugbart redskab i dit eller din kommunes/organisations arbejde med efterlevende. Fælles for tilbuddene er, at de er gratis!

Da alle kommuner fra januar 2016 tilbyder forebyggende hjemmebesøg til ældre over 65 år, der er i en særlig vanskelig livssituation – f.eks. ældre efterlevende – præsenteres disse kommunale tilbud samlet i vejviseren ligesom alle præsters tilbud om sjælesorg.