Osteoporoseforeningen afd. Herning

OsteoporoseKontaktperson: Vinnie Thorsen
Email: vinniethorsen@gmail.com
Vejnavn: Ravnsbjerg Mark 4, Gjellerup
Postnummer: 7400
By: Herning

Tlf: 97118412