Hospice Forum Danmark

hospice danmarkHjemmeside: Website Title
Kontaktperson: Olav Nørgaard
Email: [email protected]

Land: Danmark
Tlf: 21 47 55 44

Foreningen er stiftet i Odense d. 15. september 2001 af aktive hospice-støtteforeninger i hele landet

Foreningens vedtægter pr. 25. april 2015.

Foreningens formål & opgaver

HOSPICE FORUM DANMARK

  • Telefon til Hospice Forum Danmark’s sekretariat: 21 47 55 44
  • E-mail: [email protected]
  • Hospice Forum Danmarks formand, Olav Nørgaard, kan kontaktes på e-mail: [email protected]

Bestyrelsen

Tegning & hæftelse

Du kan støtte hospicesagen – endda på flere måder

Enkeltpersoner, der ønsker at støtte foreningen Hospice Forum Danmark’s formål og virke kan tegne personligt medlemsskab.

Støtteforeninger, foreningsbaserede hospiceprojekter og etablerede hospicer kan tegne sig som aktiv-medlem via dette link – eller ved henvendelse til sekretariatet – via mail eller pr. telefon.

Hospice Forum Danmark rådgiver gerne personer eller initiativgrupper, der ønsker at etablere en støtteforening i eget lokalområde. Rådgivning er normalt vederlagsfri. Interesserede kan kontakte bestyrelsens formand – via mail

Ønsker man som forening, institution eller erhvervsvirksomhed at støtte bestræbelserne på at forbedre indsatsen for uhelbredeligt syge og døende kan der tegnes såkaldt passivt medlemsskab (passive medlemmer har taleret på generalforsamlingen – men ikke stemmeret). Bliv medlem her

Bestyrelsen har udpeget en kontaktperson for aktivmedlemmer i hver af de fem regioner. Disse formidler bl.a. aktiv deltagelse i generalforsamlinger og lokale medlemsmøder i egen region.