Handicaprådet Ikast-Brande

Hjemmeside: Website Title
Kontaktperson: Bjarne Dueholm
Email: [email protected]

Postnummer: 7330
By: Brande

Tlf: 23715130

I Ikast-Brande Kommune er der netsat et Handicapråd.

I Handicaprådet er der 12 medlemmer fordelt med:

  • 6 repræsentanter fra handicaporganisationerne
  • 1 repræsentant fra Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • 1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget
  • 1 repræsentant fra Teknik- & Miljøudvalget
  • Psykiatri- og Handicapchefen
  • Børne- og familiechefen
  • Chefen for drift og anlæg

Hvad er formålet med Handicaprådet? Handicaprådet skal rådgive kommunen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet virker i en 4-årig periode, og valg til rådet følger byrådets valgperiode.

Mere information Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte formand for Handicaprådet Bjarne Dueholm på mail [email protected]eller mobil 2371 5130.