Gå i gang

Gaa i gang Ikast 2018 2019 1Kontaktperson: Tove Pedersen
Email: [email protected]

By: Ikast-Brande
Land: Danmark
Tlf: 40357139

GÅ I GANG er et spændende samarbejde på tværs mellem frivillige foreninger og grupper, patientforeninger, aftenskoler og Ikast-Brande Kommune.

GÅ I GANG er et tilbud til voksne borgere, som har ønske om socialt samvær og brug for en håndsrækning til at komme i gang med en aktivitet. Man kan have en kronisk sygdom, eller af helt andre grunde have behov for et hensynstagende tilbud svarende til egne ressourcer. Tilbuddene i hæftet giver netop borgere i en sådan situation mulighed for, på forskellig vis, at blive fysisk aktive og opnå samvær med ligesindede.

Hæftet præsenterer en lang række forskellige aktiviteter fra mange forskellige foreninger og organisationer. Alle aktiviteter har dog det til fælles, at de kan tilpasses den enkelte deltagers ressourcer. Desuden har samtlige aktiviteter i GÅ I GANG fokus på, at man som deltagere tager hånd om hinanden og får mulighed for at danne sociale netværk.
Det fremgår af kataloget, hvorvidt den enkelt aktivitet strækker sig over en hel sæson, eller er et enkeltstående arrangement. Der er desuden oplyst en kontaktperson til hver aktivitet, som man er meget velkommen til at kontakte. Der kan f. eks være behov for yderligere oplysninger eller ønske om at lave konkrete aftaler omkring det praktiske i forbindelse med opstart på en ny aktivitet.
Kataloget vil ikke blive husstandsomdelt, men såfremt man er interesseret i et eksemplar kan det bl.a. afhentes på apoteker, biblioteker, i svømmecentre, i genbrugsbutikker, på Rådhuse, hos læger, tandlæger, fysioterapeuter og psykologer.

Se GÅ I GANG kataloget her    

Yderligere oplysninger omkring GÅ I GANG projektet kan fås ved henvendelse til:

Formand for styregruppen:        Tove Pedersen
Tlf. 4035 7139

Mail: [email protected]

Leder af Frivilligcenter Ikast-Brande: Vibeke Grønskov
Tlf. 2750 1056

Mail: [email protected]