Dansk Handicap Forbund – Afdeling Midtvest

Hjemmeside: Website Title Kontaktperson: Formand Birthe Sørensen Email: [email protected] Tlf: 61370453 Dansk Handicap Forbund repræsenterer mennesker med bevægelseshandicap i Danmark. Ifølge tal fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd vurderer 26 procent af de 16-64 årige, at de har et fysisk handicap. Af disse vurderer omkring halvdelen, at de har et mobilitetshandicap, hvorfor Dansk Handicap Forbunds interesse varetagelse …

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening

Tlf: 22 89 62 99 Forening for døvblindfødte og deres forældre Læse mere om vores aktiviteter, herunder kursusvirksomhed for forældre til døvblindfødte og aktivitetstilbud til døvblindfødte børn, unge og voksne. Kontakt på: http://ddbf.info/om-ddbf/kontakt-os/

Alzheimerforeningen

Hjemmeside: Website Title Kontaktperson: Gitte Kærgaard Email: [email protected] Tlf: 21 68 97 15 Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende. Tilbyder rådgivning samt at informere og støtte forskning i demenssygdomme. Forening for alle med interesse for demens. Medlemskreds omfatter både mennesker med demens, deres pårørende og fagfolk på …

Læs mere

Astma-Allergi Danmark

Email: [email protected] Land: Danmark Tlf: 43 43 42 99 Der er pt. ingen lokalafdeling i Ikast-Brande. Astma-Allergi Danmark arbejder for, at alle berørt af astma, allergi, høfeber og eksem får en bedre hverdag. Det gøres blandt andet ved at: give råd og vejledning til mennesker berørt af astma, allergi, høfeber og eksem indsamle viden om, hvordan hverdagen ser …

Læs mere

Colitis-Chronforeningen, Midt-vestjylland

Hjemmeside: Website Title Kontaktperson: Lars Slavensky Email: [email protected] Tlf: 53 25 09 76 Colitis-Crohn foreningen* blev etableret 15. marts 1989, og har ca. 5.500 medlemmer i dag. De primære tarmsygdomme er morbus Crohn, colitis ulcerosa, mikroskopisk kolit og irritabel tyktarm, men foreningen arbejder også for en lang række relaterede tarmsygdomme. I dag er der over 70.000 danskere, der lider …

Læs mere

Danmarks Psoriasisforening

Hjemmeside: Website Title Kontaktperson: Lonny Andersen Email: [email protected] Tlf: 31 32 43 49 https://www.psoriasis.dk/find-din-kreds Følelsen af at stå alene med sin sygdom, og at ens omverden ikke er i stand til at hjælpe én videre, er desværre temmelig udbredt, når en familie rammes af psoriasis. Psoriasisforeningen er en humanitær forening. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til psoriasis og …

Læs mere