Dansk Blindesamfund

Hjemmeside: Website Title Kontaktperson: Kim Thrane Christensen Email: [email protected] Vejnavn: Mozartsvej 8 Postnummer: 7400 By: Herning Tlf: 70 24 03 19 – 51 15 11 64 https://www.facebook.com/danskblindesamfund https://blind.dk/adressebog/19.htm

Dansk Handicap Forbund – Afdeling Midtvest

Hjemmeside: Website Title Kontaktperson: Formand Birthe Sørensen Email: [email protected] Tlf: 61370453 Dansk Handicap Forbund repræsenterer mennesker med bevægelseshandicap i Danmark. Ifølge tal fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd vurderer 26 procent af de 16-64 årige, at de har et fysisk handicap. Af disse vurderer omkring halvdelen, at de har et mobilitetshandicap, hvorfor Dansk Handicap Forbunds interesse varetagelse …

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening

Tlf: 22 89 62 99 Forening for døvblindfødte og deres forældre Læse mere om vores aktiviteter, herunder kursusvirksomhed for forældre til døvblindfødte og aktivitetstilbud til døvblindfødte børn, unge og voksne. Kontakt på: http://ddbf.info/om-ddbf/kontakt-os/

Handicapidrætsklubben Skjold, Ikast

Hjemmeside: Website Title Kontaktperson: Elisabeth Pedersen Email: [email protected] Vejnavn: Kirkegade 27 Postnummer: 7430 By: Ikast Tlf: 20 81 58 83 Bowling Handicaptyper: Alle, Udviklingshæmmede Aldersgruppe: Alle Tid og sted: Mandag kl. 20.00 – 21.00 Bowlingcentret i Herning Andet: Kontaktperson: Inger Sørensen Tlf.: 20 72 59 64 Hockey Handicaptyper: Udviklingshæmmede Aldersgruppe: Alle Tid og sted: Tirsdag kl. 19.00 – 21.00 Nordre Skole …

Læs mere

Handicaprådet Ikast-Brande

Hjemmeside: Website Title Kontaktperson: Bjarne Dueholm Email: [email protected] Postnummer: 7330 By: Brande Tlf: 23715130 I Ikast-Brande Kommune er der netsat et Handicapråd. I Handicaprådet er der 12 medlemmer fordelt med: 6 repræsentanter fra handicaporganisationerne 1 repræsentant fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget 1 repræsentant fra Teknik- & Miljøudvalget Psykiatri- og Handicapchefen Børne- og familiechefen Chefen for drift …

Læs mere

Ligeværd

Hjemmeside: Website Title Kontaktperson: Inge Marie Winther Email: [email protected] Vejnavn: Troldhedevej 19 Postnummer: 6933 By: Kibæk Tlf: 97166110 – 26206184   For fremme af ligeværd i alle livets forhold for medborgere med særlige behov