imagefp4Kontakt os:

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Den Foreningsvejviser har til formål at skabe en oversigt over sociale og humanitære organisationer, foreninger og grupper, der udfører frivilligt socialt arbejde, og hvilke tilbud der findes.

Fortegnelsen indeholder frivillige sociale foreninger, patientforeninger, tilbud for borgere i efterløns- og pensionsalderen, råd m.m.

Vejviseren henvender sig til såvel borgere - som til kommunens medarbejdere, sagsbehandlere, fagpersoner, præster, politi o.a., der har brug for et redskab til at henvise til foreninger, der kan være relevant for borgeren at gøre brug af.

Powered by SobiPro